Udgivet: 13 maj 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Media Bullshit

Kilderne i Såne har taget til genmæle overfor Henrik Malmgren’s klumme bragt i Helsingør Dagblad d. 7. maj. Klummen var en kommentar til Niels Harrit’s foredrag om RT-PCR testen i Toldkammeret i Helsingør.

Klummen beskriver ikke alene foredraget, men også både direkte og indirekte foredragsholderen og tilhørerne med voldsomt ladede termer, som det kan læse af linket længere nede.

Man kan vælge at se det som værende tilfældigt; men er medierne ikke forpligtede til at opretholde en vis standart? Hvornår bliver manipulation til misinformation og Fake News? Bør medierne ikke netop være den neutrale kilde til information, der sikrer demokratiet og dermed alles ret til at ytre sig frit?

Nedenstående er fremsendt til Helsingør Dagblad med ønske om optagelse – de vil gerne bringe indlægget, dog i en noget kortere form.

Kommentar til Henrik Malmgreens klumme:

Konspirationsteoretikerne gør nar af den danske COVID-19 indsats”, bragt i Helsingør Dagblad lørdag d. 7. maj.

Den 28. april afholdt den folkeoplysende forening Kilderne i Såne et foredrag med kemiker lic.scient. Niels Harrit med emnerne RT-PCR testen og COVID-vaccinerne.

Til stede var også Henrik Malmgreen der lørdag den 7. maj delte sin personlige oplevelse fra foredraget i en helsides klumme i HD.

Henrik Malmgreen havde forinden foredraget skrevet en kommentar på facebook i forbindelse med annonceringen af foredraget, med ordene: ”Nå, så vaccinationsprogrammet er et genterapeutisk eksperiment? Og det har han evidensbaseret dokumentation for? Ja så tror han vel også på julemanden og tandfeen! ” Kommentaren medførte, at Malmgreen blev inviteret med til foredraget med betalt billet af Kilderne i Såne, så han kunne stille sine kritiske spørgsmål til foredragsholderen selv.

Niels Harrit lagde ud med at gennemgå aftenens program og understregede at alt er naturvidenskabeligt funderet og understøttet af peer-reviewede kildereferencer som tilhørerne kunne modtage ved at skrive sig på en mailliste. I første del af foredraget gennemgik Harrit menneskets celler og DNA som oplæg til RT-PCR testen, og i anden del, de to typer vacciner og deres virkemåder.

Henrik Malmgreen skriver i andet afsnit af sin klumme, at Harrit påstår ”at det ikke er COVID-19 men vaccinerne der gør os syge”. Dette er ikke korrekt refereret. Niels Harrit hævdede netop at en del mennesker var blevet syge af COVID-19, men at det på bagkant må erkendes, at COVID-19 for den almene borger, ikke har været farligere end den årlige influenza, hvilket er faktuelt og kan læses af statistikkerne.

Henrik Malmgreen forsætter og hævder: ”Mine kritiske spørgsmål vakte dog irritation blandt nogle af tilhørerne, for det var tydeligt at de fik hvad de kom efter, nemlig at blive bekræftet i deres egen konspirationsteoretiske tankegang.” Denne tolkning er Malmgreens egen og sandsynligvis lavet ud fra det faktum, at han flere gange afbrød foredragsholderen midt i sætninger, tydeligvis til stor frustration for de øvrige tilhørere som derfor begyndte at tysse på ham med kommentarer som ”vi vil altså godt høre det her foredrag”. Malmgreen fremstod her som havende en udpræget manglende situationsfornemmelse i en sådan grad, at formanden for Kilderne I Såne til sidst var nødt til at bede HM om at respektere foredragsholderen, ved at markere med hånden, hvis han ønskede at kommentere på noget eller stille spørgsmål.

HM`s kommentar viser at han ikke var vidende om, at der blandt tilhørerne også var  vaccinerede – herunder flere med alvorlige bivirkninger. HM’s udsagn om at: ”Det var derfor ikke så meget et foredrag men mere en prædiken for en menighed af meningsfæller, der ukritisk slugte budskabet” er således både nedladende og krænkende overfor disse mennesker. Hvordan kan Malmgreen overhovedet udtale sig om hvad folks motiver for at komme til foredraget har været? Hvordan kan han tillade sig at nedgøre en gruppe mennesker, der møder op for at lære mere og blive klogere på det demokrati som de er en del af?

HM hævder senere i klummen at Niels Harrit, i forbindelse med den danske corona håndtering skulle have sagt, at ”vi ikke skulle have foretaget os noget som helst”. Dette er heller ikke korrekt refereret! Niels Harrit fremhævede derimod, at man skulle have sat ind med tidlig behandling og forebyggelse med allerede godkendte lægemidler – og i øvrigt tale en sund livsstil med vitaminer og mineraler op.

I klummens afsnit ”Samtidig hører vi” fordrejer HM endnu engang Niels Harrits ord om genmodificerede organismer. EU har netop forud for vaccineudrulningen tilsidesat den del af lovgivningen, der omhandler genmodificering, idet en nødgodkendelse slet ikke havde været mulig uden. Forordningen indeholder bestemmelser om en undtagelse fra visse bestemmelser i direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og direktiv 2009/41/EF om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer. Det følger af undtagelsen, at de fleste handlinger i tilknytning til gennemførelse af kliniske forsøg ikke kræver en forudgående miljørisikovurdering eller tilladelse. EU giver nemlig dispensation for brug af gen-modificerede organismer til kliniske forsøg med COVID-19, så længe WHO erklærer en pandemi.

At vaccinerne ”omvendt transskriberes” og kan blive en del af det menneskelige DNA er faktuelt og bevises af et nyligt studie fra Universitet i Lund. Men i HM’s fremstilling er dette vanvid og konspirationsteorier. Man kan undres over hvorfor et menneske der betragter sig selv som journalist slet ikke har sat sig ordentligt ind i videnskaben omkring det han kommenterer. Harrit har naturligvis heller ikke udtalt, at ”vaccinerede er omvandrende zombier”. Den bor ligeledes i Henrik Malmgreen.

Henrik Malmgreen’s genfortælling om, at ”konspirationsteoretikerne ser skader på immunsystemet” dokumenteres også af de kilder, som han ikke har villet beskæftige sig med. Hvis Malmgreen havde gjort sig den ulejlighed at læse kildelisten inden han skrev sin klumme, ville han have set flere peer reviewede studier der netop har dette som konklusion.

At RT-PCR testen overhovedet ikke nævnes i Henrik Malmgrens klumme kan måske skyldes at Harrits fremstilling var temmelig overbevisende. Det burde journalisten Malmgreen skrive om da det jo har foranstaltet lockdowns, karantæner og isolation med store negative sociale, psykologiske og økonomiske følgeeffekter. Alt sammen med PCR-testen som løftestang.

Vedrørende emnet ”shedding” skriver Malmgreen at dette fænomen afvises af alle folk indenfor sundhedsvæsenet. Imidlertid kan man finde det beskrevet på Miljøstyrelsens hjemmeside i Vejledning til kliniske forsøg ved udvikling af vacciner eller behandlinger mod COVID-19: ”Hvis der kan forekomme shedding fra injektionssted, kan området dækkes af plaster, for at undgå spredning af GMO. Begrebet ”shedding” refererer fx til ”udskillelse” af væsker fra kroppen eller ”afstødning” af døde hudceller, når der er levende mikroorganismer (bakterier og vira) i udskillelsen eller afstødningen. Begrebet skal her læses i relation til eventuelle kliniske forsøg ved udvikling af vacciner mod COVID-19 med GMO, som vejledningen er rettet mod.”

Harrit nævnte begrebet Shedding, man slog fast at vi skal fortsætte med at kysse og kramme. Han sagde ikke, som HM antyder, at vi skulle være bange for vaccinerede og heller ikke at spikeproteinet ”næsten sikkert med døden til følge” kan springe fra en vaccineret til en ikke-vaccineret. Dette er Malmgreens egen tilsætning af drama!

Henrik Malmgreen:

Der er ikke nogen, der har ”gjort nar” af den danske COVID-19 indsats. Det vil fremgå af filmen fra foredraget som snart bliver lagt op på nettet. Tværtimod er der blot stillet skarpt på de fakta og data som findes tilgængelige. Det har nemlig fået modige forskere, læger og andre sundhedspersonaler over hele verden til at forholde sig undersøgende og kritiske overfor de eksisterende narrativer om, at RT-PCR testen er valid samt at vaccinerne virker og ikke udgør nogen sundhedsrisiko, dette på trods af at der er fundet store forskelle mellem vaccinebatchnumrenes bivirkningsgrader.

Men alene det faktum, at Pfizer og det amerikanske FDA har forsøgt at få domstolenes ord for først at være forpligtigede til at frigive data fra de kliniske vaccine-forsøg i 2096, burde få enhver journalist til at ville grave dybere i forholdene omkring denne pandemi! Bevidst at se den anden vej og kaste med ”konspirationsteoretiske sten” anser jeg som værende uanstændigt, uansvarligt og nederdrægtigt!

Bernhard Mikael Hansen / formand – Kilderne I Såne

Illustration: Bob Moran – Jerm Warfare