Udgivet: 8 juli 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Hvem styrer verden?

‎IAIN DAVIS OM DEN GLOBALE MAGTSTRUKTUR‎

‎Har du nogensinde spekuleret på, hvem der styrer verden?‎

‎Af‎‎ ‎‎JERM‎‎ 27. marts 2021‎.

‎Iain Davis‎‎ er forfatter og undersøgende journalist.‎

‎Hans ‎‎fantastiske artikel‎‎, som dannede grundlag for vores samtale, er vigtig læsning.‎

‎Global Public-Private Partnership (GPPP) er et verdensomspændende netværk af interessentkapitalister og deres partnere. Dette kollektiv af interessenter ( kapitalisterne og deres partnere) består af globale virksomheder ( herunder centralbanker), filantropiske fonde ( multimilliardær filantroper), politiske tænketanke, regeringer ( og deres agenturer), ikke-statslige organisationer, udvalgte akademiske og videnskabelige institutioner, globale velgørenhedsorganisationer, fagforeninger og andre udvalgte “meningsdannere”.‎

‎I vores samtale omtalte Iain‎:

‎Det følgende er diagrammet, som Iain henviser til.:

The Global Public Private Partnership - GPPP

‎Når man først har forstået den globale magtstruktur, indser man, at suveræne stater ikke er meget mere end en teaterproduktion, der udføres af skuespillere på scenen i globale offentlig-private partnerskaber.‎

‎Med andre ord har landenes præsidenter ringe eller ingen indflydelse på ‎‎megatrend politikudformningen‎‎. ‎

Velkommen til verdensregeringen.‎

Oversættelse: KIS-redaktionen.