Udgivet: 5 juli 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
‎De hollandske landmænds protest og krigen mod mad

‎De hollandske landmænds protest og krigen mod mad‎

Af Kit Knightly, 2. juli 2022.

‎I denne uge er titusinder af landmænd fra hele Holland samlet for at protestere mod regeringens politik, der vil reducere antallet af kvæg i landet med op til en tredjedel.‎

‎I et typisk eksempel på mediernes løgnagtige formuleringer rapporterer pressen om alt dette med en overskrift, der siger noget i retning af ‎‎”Hollandske landmænd protesterer mod emissionsmål”‎‎, men dette er en massiv løgn i kraft af udeladelse af oplysninger.‎

‎Regerings politikken, man protesterer imod‎‎, er helt rigtigt en investering på 25 MILLIARDER euro i ‎‎at “reducere niveauet af kvælstofforurening”‎‎, men man planlægger at opnå dette ved ( blandt andet) ‎‎at “betale visse hollandske kvægbønder for at flytte eller forlade erhvervet”‎‎.‎

‎Reelt betyder det i sidste ende, ‎‎at antallet af grise, høns og køer reduceres med omkring tredive procent‎‎.‎

‎Det er det, der ‎‎protesteres‎‎ mod her – en bevidst indskrænkning af landbrugssektoren, der påvirker levebrødet for tusinder af landmænd og fødevareforsyningen for bogstaveligt talt hundreder millioner af mennesker.‎

‎DET STORE BILLEDE‎

‎Mens planen angiveligt handler om at begrænse kvælstof- og ammoniakudledningen fra urin og gylle, så er det svært ikke at se dette i en bredere sammenhæng med den igangværende ‎‎skabte fødevarekrise‎‎.‎ [Du kan læse den skabte fødevarekrise på dansk her.]

‎Holland producerer et massivt fødevareoverskud og er en af de største eksportører af kød i verden og DEN største i Europa. En tredjedels reduktion af produktionen kan få enorme konsekvenser for den globale fødevareforsyning, især i Vesteuropa.‎

‎Hvad der er måske mere bekymrende er, hvordan dette vil kunne danne præcedens.‎

‎Dette er ikke den første “betal landmænd for ikke at drive landbrug” -ordning, der er blevet lanceret i det sidste år – både ‎‎Storbritannien‎‎ og ‎‎USA‎‎ har indført lignende ordninger – men en regering, der betaler for at reducere sin egen kødproduktion? Det er ikke set før.

‎At det ( angiveligt) sker for at “beskytte miljøet” gør det til et stort advarselstegn for fremtiden. Danmark, Belgien og Tyskland ‎‎overvejer allerede lignende politikker.‎

‎Den vestlige verden synes entusiastiske omkring indførelse af kvasi-selvmorderiske politikker. ‎

‎Jeg mener, at betale landmænd for at reducere mængden af mad, de producerer….. mens man ( teoretisk set) er truet af krig….. er midt i ‎‎en recession….. og står over for ‎‎rekordinflation‎‎ da leveomkostningerne stiger.‎

‎Giver det virkelig nogen mening?‎

‎Det er næsten lige så vanvittigt som ‎‎at afvise nye leasing kontrakter på olie og gas‎‎, mens prisen på benzin stiger.‎

‎I en verden, der er plaget af mangel på gødning på grund af sanktioner mod Rusland og Hviderusland, synes det faktisk næsten vanvittigt at ‎‎klage over‎‎ et gødningsoverskud, endsige forsøge at ‎‎reducere‎‎ det.‎

‎Vi er langt forbi det punkt, hvor noget af dette kan betragtes som tilfældigt, er vi ikke?‎

‎Sagt på en anden måde – hvis den vestlige verdens kollektive regeringer ‎‎forsøgte‎‎ at forarme og udsulte deres egne borgere, hvad ville de så gøre anderledes?‎

Oversættelse: KIS-redaktionen.


Opstand: Hollandske bønder og fiskere gør oprør mod regeringen.

Adskillige steder over hele landet har bønder blokeret supermarkedernes distribustions steder. Fiskere har blokeret IJmuiden slusen. En af fiskerne har udtalt, at de med handlingen ønsker at hindre kommerciel shipping.

Hollandske bønder protesterer mod den WEF-penetrerede regerings plan om at nedlægge landbrug for at bekæmpe endnu en usynlig fjende; Nitrogen. Holland er verdens næst største eksportør af landbrugsvarer.


CO2 reduktionen i Danmark

Danmark har i lighed med Holland forpligtet sig på at reducere CO2 aftrykket inden år 2030 – med 70%. Dette har resulteret i oprettelsen af 14 “klimapartnerskaber”, der på hver sit område har en række målsætninger, som du kan læse om her: Regeringens klimapartnerskaber (kefm.dk) og her: Home – Climate Partnerships 2030.

Dansk lovforslag om CO2 reduktion

I Danmark er første skridt at give Miljøministeren beføjelser til at fastsætte regler om indretning og drift af anlæg med henblik på at reducere udledning af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold.

Man kan læse en beskrivelse af loven på Høringsportalen, hvor udkast til selve loven samt høringsliste også er at finde.