Udgivet: 16 september 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Stephen Egede Glahn

KIS-redaktionen:

Stephen Egede Glahn blev i 2022 kontaktet af AE911Truth som spurgte ham om hvorfor det stadig er vigtigt at snakke om 11. september.

AE911Truth er en amerikansk organisation bestående af over 3500 arkitekter og ingeniører hvoraf flere er danske. De forsøger ihærdigt at gøre opmærksom på at den officielle forklaring fra NIST er u-videnskabelig, uredelig og fejlagtig.

Stephen Egede Glahn har tidligere afholdt foredrag i KIS-regi. Her har han bl.a. fortalt om hans tid i forsvaret som FE-major samt hans efterfølgende gerning og tid som præst i Munke Bjergby. Foredraget vil snart kunne ses på KIS-TV og er stærkt anbefalelsesværdigt.

Vi bringer her Stephens svar til AE911Truth samt den tale som han skrev i 2021. Talen blev til i anledningen af 20-året for den skæbnesvangre hændelse i New York den 11. september 2001.

SEG

Af Stephen Egede Glahn

Til AE911Truth

Jeg hedder Stephen Egede Glahn og er født i 1936.

I mit arbejdsliv har jeg haft to forskellige liv.

I 24 år var jeg soldat og officer under den kolde krig. Efter teologiske studier fungerede jeg derefter som præst i 26 år. Jeg havde to 800 år gamle kirker på landet på det vestlige Sjælland. Hvorfor? Fordi det var meningen med mit liv.

Fra min ungdom har jeg været en ivrig forsvarer af demokrati, og siden 1963, da jeg var i USA, har jeg levet med Thomas Jeffersons ord:

Jeg har svoret fjendskab mod enhver form for tyranni over menneskesindet

FE

Jeg gjorde tjeneste som major i Forsvarets Efterretningstjeneste 1972-79. Jeg arbejdede primært med at analysere spionage, sabotage og undergravende virksomhed rettet mod dansk forsvar og NATO.

I forbindelse med mit arbejde var der naturligvis studier af psykologisk krigsførelse og falsk-flag operationer.

Når vi taler om demokrati, vil jeg gerne pege på en stor fare:

Hvis friheden på den ene eller anden måde er under angreb, vil den dø, medmindre du og jeg som borgere er villige til at forsvare den!

Derfor, hvis jeg er opmærksom på en stor forbrydelse, der involverer mord og forræderi, har jeg en forpligtelse til at tale om det så meget som muligt, medmindre jeg vil være med til det.

Sandheden om sådan en situation er: “TAVSHED ER MEDSKYLDIGHED”.

Hvis personerne bag en sådan forbrydelse ikke bliver stillet for retten, vil de tro, at de kan slippe af sted med næsten hvad som helst, og det kan sætte en stopper for vores civilisation.

Dette er baggrunden for bogen (2011) “TI ÅR SENERE 9/11 NÅR STATENS FORBRYDELSER MOD DEMOKRATIET LYKKES” af David Ray Griffin.

I denne bog dokumenteres det, hvordan den officielle forklaring modsiges af næsten alle de relevante fakta fra den dag.

En masse andre pålidelige kilder, inklusive AE911Truth, har gjort det samme.

Det er derfor, David Ray Griffin vover at skrive følgende i sin konklusion:

De amerikanere, inklusive militære ledere, som skabte denne operation, er skyldige i mord og forræderi.

Da USA er et fantastisk land med en masse gode mennesker, vil tyranniet af løgne og tavshed i denne forbindelse blive bragt til endeligt ophør – endelig!!

Stephen Egede Glahn

Tale i anledningen af 20-året for 11. september

Hvis jeg skulle holde en tale i anledning af 20 årsdagen for 9/11, og jeg havde ca. 15 minutter til rådighed, ville jeg sige følgende:

Når jeg står her i dag, er det bl.a. fordi jeg igennem 7 år i 1970´erne som major i Forsvarets Efterretningstjeneste var beskæftiget med analyse af sager vedr. spionage, sabotage og undergravende virksomhed rettet mod dansk forsvar og NATO.

Dertil kommer, at jeg – på grundlag af troværdige kilder – har beskæftiget mig med 9/11 de seneste 12 år, og holdt foredrag om emnet i 10 år.

Jeg har i dag medbragt et avisudklip. Det er et ultra- kort men nærmest genialt læserbrev indsendt af Peter S. Jessen fra Ballerup og bragt i Kristeligt Dagblad den 8. september 2020 under overskriften ”Bedst før 11. september”.

Det lyder således:

”BEDST FØR 11. SEP. stod der på min mælkekarton forleden morgen. Verdenshistorien i en nøddeskal, tænkte jeg.”

Jeg kunne ikke lade være med at skrive og takke Peter Jessen for det fine læserbrev.

Vi er samlet her i dag i anledning af en af de mest betydningsfulde forbrydelser i verdenshistorien, som det i 20 år er lykkedes bagmændene at forhindre en uvildig og retlig undersøgelse af.

I 20 år er kendsgerninger om den dags hændelser blevet forhindret i at komme til den brede offentligheds kendskab ved hjælp af fortrinsvis usandheder og fortielser, som har været redskaber for det jeg kalder tavshedens tyranni.

Sagt på en anden måde er sandhed og ret i 20 år blevet holdt nede ved hjælp af den største og mest omfattende disinformations- og manipulationsoperation, verden nogensinde har oplevet.

10. september 2010 – mens Obama var præsident – lykkedes det mig at få optaget en debatartikel i Kristeligt Dagblad med overskriften: ”Magtmennesker – 11.september-terror fandt sted med bidrag fra dele af Bush-administrationen”.

Underoverskrift: ”Spørgsmålet er, hvor længe Obama-administrationen kan sidde denne kendsgerning overhørig”.

Hvordan turde du skrive en sådan artikel, har nogen spurgt.

Mit svar har været, at kendsgerningerne er på plads. Af samme grund kunne den verdensberømte professor, David Ray Griffin fra Californien, året efter, i sin seneste bog om 9/11 påvise, at det var kræfter inden for Bush/Cheney-regeringen, som stod bag gennemførelsen af angrebene den 11. september 2001.

Derfor tillader han sig at skrive i konklusionen:

De pågældende har måske nok anset sig selv som patrioter, fordi 9/11 ville stimulere den amerikanske økonomi ved at forøge det militære forbrug og åbne op for olieressourcer. Men uanset om den plan er lykkedes eller ej, så er disse amerikanere, herunder de militære ledere, som stod bag denne operation, skyldige i mord og forræderi.

David R. Griffin

Når David Ray Griffin ikke er blevet sat stævne i en retssal for den konklusion, så skyldes det, at den er rigtig.

Dertil kommer, at er der noget, de omtalte er bange for, så er det at stå i en retssal vedr. 9/11.

Hvad skete der egentlig den 11. september for 20 år siden?

De fleste af os kender det ikoniske fotografi, som er taget 17 minutter efter, at det første passagerfly har ramt nordtårnet, hvorfra sort røg strømmer ud fra de ramte etager. Det andet passagerfly, som ses på billedet, er ca. 1 sekund fra at ramme sydtårnet.

Hvad de færreste er vidende om – fordi det normalt forties – er, at begge tårne, trods ilden i de ramte etager, blev stående, som de var konstrueret til. Sydtårnet blev stående i 56 minutter og nordtårnet blev stående i 1 time og 42 minutter, og brandfolkene var fortrøstningsfulde i forhold til at få bugt med ilden i de berørte etager.

Hvad skete så med sydtårnet efter 56 minutter? Det eksploderede simpelthen! En række eksplosioner forvandlede i løbet af ca. 10 sek. tårnets ca. 90.000 tons beton til pulverlignende støv, hvilket – vel at mærke – skete midt i luften, hvad så årsagen til det har været.

Det var i hvert fald ikke branden i de berørte etager!

Det samme som skete for sydtårnet, gentog sig for nordtårnet, 102 minutter efter at det var blevet ramt. En række eksplosioner forvandlede i løbet af 10 sek. de ca. 90.000 tusinde tons beton – midt i luften – til pulverlignende støv, samtidig med at ståldragerne blev skåret over i længder, som passede til de lastbiler, som skulle køre dem væk.

Der blev da også efterfølgende i WTC fundet rester af nanotermit, som bl. a., hvis det er anbragt rigtigt, har den ønskede effekt at kunne brænde sig gennem ståldragere som en kniv gennem smør.

Senere på formiddagen blev Pentagon, efter sigende, ramt af et passagerfly. Det relativt lille indgangshul og manglen på rester af et stort passagerfly både indenfor og udenfor bygningen, tyder på noget helt andet! Efter ca. en halv time kunne man ikke mere se det lille indgangshul, da en eksplosion fik facaden på bygningen til at bryde sammen.

Flere vidner, som kom til stede minutter efter anslaget, undrede sig over de manglende rester af et stort fly, og den amerikanske general og tidligere efterretningschef Albert Stubblebine har offentligt udtalt: ”Pentagon blev aldrig ramt af noget passagerfly”.

Vedrørende det fjerde kaprede fly styrtede det efter sigende og faldt ned på en mark i Pennsylvania nær byen Shanksville. Hullet i jorden, hvor det skulle være faldet ned, ligner grangiveligt det hul, som frembringes, når en større bombe rammer jorden eller en nedgravet spængladning er bragt til sprængning.

Borgmesteren i Shanksville fastholdt da også, at der aldrig faldt et fly ned på det pågældende sted. Til gengæld blev vragdele fra flyet fundet i en radius af 12-15 kilometer. Eksempelvis blev den ene tonstunge flymotor fundet 600 meter fra det angivelige nedstyrtningssted, mens den anden er forsvundet.

Den officielle forklaring på vragdele langt fra krateret er vinden. Den lette brise den dag skulle have forårsaget dette!

At vi skulle tro på dette, må nærmest betegnes som en fornærmelse af vores intelligens!

Den tyske journalist og politolog Gerhard Wisnewski har på bagsiden af sin bog ”Operation 9/11 – Angriff auf den Globus” et billede af hullet, hvor de amerikanske myndigheder hævdede, at flyet var styrtet ned.

Under billedet af hullet lyder teksten: ”Tror du, at der i dette hul er forsvundet en hel Boeing 757? Nej, vel. Så har du allerede meget til fælles med forfatteren til denne bog.”

Sandheden bag skæbnen for dette fly, hvor det åbenbart lykkedes nogle af passagererne at overmande flykaprerne, ligger nok nærmest, at det i stor højde er skudt ned. Deraf vragdelene så langt borte.

Var der noget folkene bag 9/11 frygtede, så var det at en eller flere af flykaprere blev bragt levende ned, for så ville de jo kunne fortælle om deres uddannelse på amerikanske flyskoler, hvor de undervejs var blevet rigeligt aflønnet fra Saudi-Arabien.

Den 11. september 2001 kl. 17.20 lokal tid, skete der så noget helt enestående i World Trade Center, idet den såkaldte bygning 7, en kolossal solid bygning 3 gange højere end Rigshospitalet i København, sank sammen i nærmest frit fald som følge af en implosion – en kendt metode ved kontrolleret nedrivning, som bruges for at undgå skader på nabobygninger.

Bygning 7 indeholdt interessante etager, som de sammensvorne amerikanere bag gennemførelsen af Operation 9/11 ønskede tilintetgjort.

Der var heldigvis ingen mennesker i bygning 7, da dens beton blev forvandlet til pulverlignende støv. Til gengæld har de færreste mennesker hørt om bygning 7´skæbne.

Jeg vil afslutte mit indlæg med at sige, at 20-årsdagen bekræfter Mark Twains ord:

Løgnen når at vandre jorden rundt, før sandheden får snøret støvlerne.

Jeg vil også citere en anden stor amerikaner, en af fædrene til det amerikanske demokrati, Thomas Jefferson, som sagde: ”I have sworn hostility against every form of TYRANNY over the mind of man”.

På dansk: ”Jeg har svoret fjendskab mod enhver form for tyranni over menneskesindet”, og jeg må desværre konstatere, at vedr. 9/11 har vi i 20 år været underlagt en form for sindelagstyranni.

Selv om 9/11 først og fremmest er et amerikansk problem, så er det, bl.a. på grund af følgevirkningerne, også i høj grad et europæisk – og dermed dansk – problem.

Som en klog mand har sagt, vil det betyde vor civilisations undergang, hvis ikke sandheden om 9/11 kommer frem. Men sandheden kommer frem, når tiden er inde – og det sker muligvis, før vi aner det.

Længe leve sandheden og indsatsen mod tavshedens tyranni!

Stephen Egede Glahn

KIS-redaktionen

Leave a Comment