Udgivet: 28 september 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
vaccination forøger risoko for infektion med 44 %

Af Will Jones – 28. september 2022

To doser af COVID-19-vaccine gør dig 44 % mere tilbøjelig til at blive smittet, har en undersøgelse fra Oxford University fundet. Det modsiger grundlaget for den globale vaccinepolitik, som forudsætter, at vaccination reducerer forekomsten og transmissionen markant.

Undersøgelsen, offentliggjort i Lancet, undersøgte alle infektioner rapporteret i England blandt voksne registreret på en lægepraksis fra 8. december 2020 til 17. november 2021, hvilket betyder, at den strakte sig over Alpha- og Delta-perioderne. Det brugte et case-control design til at estimere vaccinens effektivitet, hvilket gjorde det muligt at kontrollere potentielle forvirrende faktorer såsom alder, køn og underliggende tilstande, mens personer med tidligere infektion blev udelukket.

Resultaterne for effektivitet mod positiv Covid-test (dvs. rapporteret infektion, som blev fundet begravet i det supplerende appendiks) er vist nedenfor.

Vaccinerede tester oftere positive for C-19

Jeg har fremhævet tre nøgletal med gult. De to øverste viser, at personer i de to uger efter det første stik var tre til fire gange mere tilbøjelige til at teste positive for Covid end deres uvaccinerede modparter. Dette er en yderligere bekræftelse af post-stik-stigningen i infektioner, som ofte er blevet bemærket, og som der er bevis for, er et resultat af, at vaccinationen midlertidigt reducerede immuniteten.

Den tredje figur viser, at to uger eller mere efter det andet stik – som i løbet af 2021 blev betragtet som ’fuldt vaccineret’ – havde individer 44 % større risiko for at blive smittet end deres uvaccinerede modparter. Dette er negativ vaccineeffektivitet (hvor infektioner er højere hos de vaccinerede end de uvaccinerede) på minus-44%.

Stemmer overens med rådata

Denne negative effektivitet er på linje med, hvad der blev set i rådata fra England på det tidspunkt og også i undersøgelser fra andre lande, men modsiger regeringens officielle skøn, som hævdede effektiviteten til at være 60-85% mod Delta-infektion.

Det nye studie peger på, at den negative effektivitet ikke kun var et resultat af forvirrende faktorer eller en ‘catch-up’-effekt, hvor de vaccinerede har lavere infektionsrater i starten og derefter højere infektionsrater, efterhånden som effekten af vaccinen aftager, som nogle har hævdet.

Ved at anerkende tallene skriver forfatterne: “Overraskende nok observerede vi en højere risiko for testpositivitet efter vaccination med en eller to doser på tværs af alle BMI-grupper, hvilket er i modstrid med beviser rapporteret af U.K. ONS.”

ONS overvurderer infektionsraten

Hvad de ikke nævner er, at det er helt i overensstemmelse med data fra UKHSA, og at ONS er kendt for at overvurdere infektionsraten hos uvaccinerede, fordi de undervurderer befolkningen – ONS fastsætter den uvaccinerede voksne befolkning til 8%, hvorimod NIMS database anslår det til 19% (og undersøgelser viser en stadig højere rate på 26%).

Forfatterne udtaler, at “hospitalsindlæggelse og dødsfald blev betragtet som mere robuste resultater end infektion” på grund af “variabilitet i testning” og en potentielt “høj andel af asymptomatiske infektioner”. Implikationen er, at uvaccinerede mennesker var mindre tilbøjelige til at blive testet, når de blev smittet, hvilket undertrykker den positive testrate hos uvaccinerede. Der er dog ikke fremlagt beviser for denne påstand, og der er heller ikke gjort noget forsøg på at kvantificere forskellens mulige størrelse.

Offentliggjort i juni 2022

Undersøgelsen blev offentliggjort i juni, men gik stort set ubemærket hen, indtil Alex Berenson skrev om det i sidste uge. Alex gør også opmærksom på, at vaccinens effektivitet mod hospitalsindlæggelse og død er meget svagere, end der blev hævdet dengang.

Vaccineeffekt meget lavere end udmeldt

Vaccineeffektiviteten mod død, 14 eller flere dage efter det andet stik, er kun 61 % (det første fremhævede tal), et godt stykke under de 90-99 %, som regeringen hævdede. Bemærk, at den overordnede beskyttelse vil være endnu lavere, fordi de vaccinerede er mere tilbøjelige til at blive smittet: Den 44 % højere infektionsrate, der er nævnt ovenfor, vil reducere effektiviteten på 61 % til kun 34 %.

Mærkeligt nok stiger vaccineeffektiviteten mod død i ugen efter det tredje stik (det andet fremhævede tal) op til 97 %, fra 61 % efter det andet stik, på trods af at dette er før effekten af boosteren skulle begynde. Denne mærkelighed er ikke forklaret.

Foruroligende stigning

Ser man på indlæggelsestallene, er der en foruroligende stigning i ugerne efter det første stik, der rammer over dobbelt så højt (2,02) i den anden uge. Hvorfor er der op til dobbelt så stor sandsynlighed for, at de vaccinerede bliver indlagt med Covid end de uvaccinerede i ugerne efter jab?

Tallene viser, at det at have to vaccinedoser reducerer hospitalsindlæggelsesrisikoen med 66 % én gang 14 dage efter injektion (selvom der igen er et uforklarligt spring i effektivitet fra 19 % 28 dage efter dosis 1 til 67 % i ugen efter dosis 2).

De 66 % er markant lavere end de 90-99 %, der hævdedes på det tidspunkt, som vist nedenfor i tabellen fra en UKHSA-regeringsrapport i september 2021.

Grundlaget for et informeret samtykke smuldrer

De nye tal er meget mere på linje med det, der blev observeret i de rå UKHSA-data.

Men det betyder, at vi står uden forklaring på, hvorfor de kliniske forsøg og regeringsundersøgelser viste høj effekt for et forløb med to doser, når observationsstudier af den virkelige verden nu finder negativ effektivitet mod infektion og meget lavere end annonceret effektivitet mod alvorlige sygdom.

En forklaring er klart påkrævet. Og i betragtning af at de tidligere undersøgelser blev brugt som grundlag for et informeret samtykke og offentlig politik, herunder medicinsk tvang, skal der nu gøres nogle alvorlige erfaringer.

Kilde

Oversættelse af KIS-redaktionen

Leave a Comment