Udgivet: 21 oktober 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

KIS-redaktionen har modtaget en artikel fra et af foreningens medlemmer, Peter Krabbe, som har oversat en del af tale-indholdet fra filmen The End of Germ Theory. Peter Krabbe er til daglig forlægger, skribent og freelancer på forlaget Turmalin som oprettedes af Peter Krabbe i 2012 for at fremme Pierre og Céline Lassalles spirituelle impuls i Skandinavien. Foreløbig er udkommet ungdomsromanen Cyberspace og selvhjælpsbogen Helteeventyret, som man kan læse nærmere om under rubrikken Interview med Pierre Lassalle på forlagets hjemmeside.
En tredje udgivelse er på vej, endnu en selvhjælpsbog af Lassalle med arbejdstitlen Lær at finde dit virkelige væsen – 33 lektioner.

Vi bringer her Peters artikel.

The End of Germ Theory

The End of Germ Theory (Slut på Mikrobeteorien). Amerikansk video af Spacebusters, juni 2022, 2 timer 34 min. På engelsk uden undertekster. Følgende er et referat af de første 23 minutter.

Af Peter Krabbe

Den snart 500 år gamle teori, at mikrober (bakterier, virus mm.) kan gøre os syge, er aldrig blevet bevist. Den er snarere modbevist, fx ved de forsøg, som Dr. Milton Rosenau udførte i samarbejde med U.S. Navy og U.S. Public Health Service i Boston i nov-dec 1918. Han prøvede på forskellige måder at overføre den spanske syge (beskrives nu om dage som en virussygdom) fra patienter til raske forsøgspersoner. Fx fik forsøgspersonerne overført snot og slim fra de syge, fra næse til næse og fra svælg til svælg. Man lod dem blive hostet i ansigtet, mens de tog en indånding, og man overførte dem blod fra de syge – men ingen af de 100 forsøgspersoner blev smittet (fodnote 1). Dr. Rosenau var ikke overrasket, for en lignende undersøgelse udført af Dr. McCoy på Goat Island, San Francisco, havde givet samme negative resultat (2).

Overførsel af sygdom forsøges

Omtrent samtidig, i oktober 1919, skriver en læge fra New York, Dr. Alfred Hess, i et tidsskrift, at han har prøvet at overføre skoldkopper fra syge til raske forsøgspersoner, mens en anden læge, Dr. Sellards, har prøvet at overføre mæslinger – begge med negativt resultat. Går vi frem til 1949, gør man tilsvarende forsøg på at overføre polio under kontrollerede betingelser – igen med negativt resultat. TIME Magazine skriver dengang, at hvor og hvornår folk rammes af polio, forbliver et mysterium. Man må altså konstatere, at mikrobeteorien ikke passede med eksperimenterne, skønt der var tale om tidens mest smitsomme sygdomme.

Dr. Eleanor McBean

Men hvis det ikke var virus og smitte, som frembragte den spanske syge, hvad da? Videoen forklarer, at Rockefeller Institute for Medical Research i årene 1917-18 førte storstilet kampagne for meningitisvaccination i den amerikanske hær, og som eksempel nævnes en artikel fra 1918 om en undersøgelse foretaget på soldater i Fort Riley, Kansas, under Dr. Frederick Gates (3). Soldaterne modtog tre injektioner om dagen (!) af bakteriel meningitisvaccine med stigende styrke med 4-10 dages mellemrum. Disse og mange andre forsøg blev senere undersøgt af en amerikansk læge, Dr. Eleanor McBean, som bl.a. forskede i militærets vaccinationsjournaler. Fra hendes bog Swine Flu Expose fra 1977 hører vi (4):

»Man gav under kampagnen i 1917-18 ikke bare disse soldater bakteriel meningitisvaccine men også 14-25 forskellige vacciner med en lang række bivirkninger. Mange af soldaterne blev sindssyge som følge af vaccinerelateret hjernebetændelse, skriver hun, men lægerne kaldte det granatchok, skønt mange af de pågældende aldrig havde forladt USA. Andre bivirkninger var: høj feber, ekstrem svaghed, underlivssygdomme og tarmforstyrrelser (karakteristiske for tyfus). Difteritisvaccinen medførte lungeødem, kulderystelse og feber, halsbetændelse, åndedrætsbesvær, kvælning og død. Andre vacciner forårsagede lammelse (polio), hjerneskade, stivkrampe mm. Da lægerne forsøgte at undertrykke symptomerne af den vaccineforårsagede tyfus med en stærkere vaccine, blev patienterne blot endnu mere syge, og så fremdeles, indtil der til sidst opstod en sygdom, som man ikke havde noget navn for og som man kaldte den spanske influenza« (4).

Soldatervaccinationer

Hun skriver videre om soldatervaccinationerne: »Jeg hørte, at syv mænd var faldet døde om på et konsultationsværelse efter at være blevet vaccineret. Det var i en militærlejr, så jeg skrev til regeringen for at få bekræftelse. De sendte mig en rapport fra krigsminister Henry L. Stimson. Rapporten bekræftede ikke kun, at de syv mænd var faldet døde om efter vaccination, den fortalte også, at der havde været 63 dødsfald og 28.585 tilfælde af hepatitis (leverbetændelse) som direkte følge af vaccine mod gul feber i løbet af kun 6 måneders krig. Det var bare en enkelt af de 14-25 vacciner, soldaterne fik. Vi kan forestille os, hvilken skade alle disse vaccinationer har gjort på mændene« (4).

Lager af vacciner skulle sælges

Men hvad med den civile befolkning? Førnævnte Dr. McBean (1905-89) oplevede som barn epidemien på nærmeste hold, da hendes forældre, som begge var læger (vistnok i Californien), mange timer hver dag behandlede patienter med den spanske syge. Ifølge dem og deres kolleger skyldtes 1918-epidemien en række giftige vacciner og supplerende medikamenter.

»Første verdenskrig var kortvarig [for USA], så vaccineproducenterne kunne ikke nå at bruge al deres vaccine på soldaterne. Derfor besluttede man at sælge den til resten af befolkningen. Man lavede den største vaccinekampagne i USA’s historie. Propagandaen lød, at soldaterne vendte hjem fra andre lande med alle mulige smitsomme sygdomme og at folk derfor skulle have alle vacciner på markedet. Og folk troede dem. (…) De hjemvendende soldater havde jo virkelig været syge … nemlig af vacciner. Så snart producenternes vacciner var udsolgt, stoppede pandemien omgående. (…) Efter hvad jeg kunne finde ud af, ramte den spanske influenza kun de vaccinerede. Dem, som havde afslået vaccinen, gik fri. Min familie havde sagt nej til alle vaccinerne, så vi holdt os raske gennem hele perioden … Vi fik ikke engang snue, skønt det var vinter med høj sne« (4, 5, 6).

Manglende kilder og kritik

Det er vigtigt, at et modigt vidne som Dr. Eleanor McBean har stået frem og erklæret den traditionelle historie om den spanske syge (som kaldes en af de mest dødelige pandemier nogensinde) en løgn. Når videoen går videre og rent ud konkluderer, at vaccine slog 50 millioner ihjel, ville det dog være godt, hvis den havde nævnt flere kilder. Jeg er ikke helt enig i de ting, der siges ved 17 min 40 sek. Jeg vil også tilføje Arthur Firstenbergs teori: Da amerikanerne gik ind i første verdenskrig, lod de mægtige radiostationer opføre og begyndte at transmittere til andre kontinenter, hvilket belastede miljøet med elektromagnetisk stråling, som – mener Firstenberg – gjorde en masse folk syge (7).

Exosomer

Dr. Andrew Kaufman og Dr. Tom Cowan argumenterer for, at virus ikke er, hvad de fleste tror. Videnskaben kender til partikler, som udskilles fra cellerne (vistnok navnlig i forb. med forgiftning), som kaldes exosomer. De er blot affaldsstoffer og ikke i stand til at udrette eller bevirke noget i kroppen. Kaufmans og Cowans synspunkt er, at viruspartikler ikke kan skelnes fra exosomer og heller ikke er andet. Den gængse teori, at virus kan trænge ind i cellerne, duplikere sig selv og bevirke sygdom, tror de ikke på (8, 9). Den er rigtignok heller ikke bevist, for ingen har set en viruspartikel duplikere sig.

Fodnoter:

1) M. Rosenau: https://zenodo.org/record/1505669#.YzHzUbTP2Uk

2) McCoy: https://www.jstor.org/stable/4574984?seq=3#metadata_info_tab_contents

3) Fr. Gates: https://rupress.org/jem/article-pdf/28/4/449/1175015/449.pdf

4) Eleanor McBean, Swine Flu Expose, kapitel 2 (1977): http://www.whale.to/vaccine/sf1.html

5) Andre af Dr. McBeans skrifter: http://www.whale.to/v/mcbean.html

6) Lidt om hende selv: https://wikispooks.com/wiki/Eleanor_McBean

7) Arthur Firstenberg: The Invisible Rainbow, kapitel 8. Chelsea Green Publishing 2017. Norsk oversættelse findes.

8) Kaufman: https://www.bitchute.com/video/WoPtPPKbKHjf/

9) Cowan: https://drtomcowan.com/blogs/blog/five-simple-questions-for-virologists?

Af Peter Krabbe

krabbepeter@hotmail.com

Foto: CDC

KIS-redaktionen

Leave a Comment