Udgivet: 10 februar 2023 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

KIS-redaktionen: Vi bringer nedenstående debatindlæg skrevet af Jørgen Keinicke og oprindeligt publiceret på klimarealisme.dk. Indlægget omhandler de jordiske aspekter som solen angiveligt har indflydelse på. Solen er af mange “videnskabelige kilder” blevet tildelt en lille rolle i forhold til dens indflydelse på jordens klimatilstand, men det viser sig imidlertid at sammenhængen er mere direkte.

Solen er sandsynligvis den indirekte årsag til Tysklands og Danmarks forfejlede energipolitik.

Af Jørgen Keinicke – 5. februar 2023

Det japanske atomkraftværk Fukushima blev 11. marts 2011 ramt af en alvorlig atomulykke. Et jordskælv ud for Japans kyst frembragte en enorm tsunami, som dræbte 16.000 mennesker og var årsag til atomulykken. Tsunamien oversvømmede digerne og løb ind i anlægget, hvor strømmen forsvandt. Jordskælvet var det største, som nogensinde er registreret i Japan.

Efter ulykken på Fukushima nedsatte den tyske kansler Angela Merkel en såkaldt etikkommission, som skulle komme med forslag til fremtidig energiproduktion i Tyskland.

Kommissionen anbefalede nedlægning af de 8 ældste atomkraftværker. De resterende 9 værker skulle også nedlægges, men det sidste tidligst i 2021. Samtidig skulle Tyskland udbygge med vedvarende energi i kombination med massiv gasimport fra Rusland til afbrænding i traditionelle kraftværker.

I dag har Tyskland 3 fungerende atomkraftværker tilbage, som oprindeligt skulle være lukket i 2022. Krigen i Ukraine og sprængningen af gasrørledningerne fra Rusland har ført til en alvorlig energikrise i Tyskland. Derfor har værkerne midlertidigt fået forlænget deres levetid. For yderligere at skaffe energi har Tyskland været tvunget til at fyre med kul og brunkul samt importere gas i skibe fra oversøiske områder.

Tyskland havde velfungerende atomkraftværker, som man nedlagde for i stedet for at gøre sig afhængig af russisk gas og vedvarende energi. Vedvarende energi kan aldrig i tilstrækkeligt omfang forsyne et stort industriland som Tyskland med el. Hertil kommer, at vedvarende energi er en ustabil energikilde, som kun producerer, når solen skinner og vinden blæser. Oven i hatten har man fået høje elpriser, som ødelægger industriens konkurrencekraft.

Solcyklus 24 (januar 2008 – december 2019) havde ifølge NASA den laveste solaktivitet i de sidste 100 år. Forskerne finder, at der er en sammenhæng imellem lav solaktivitet og alvorlige jordskælv. USGS, som er den amerikanske udgave af GEUS, fortæller, at flest alvorlige jordskælv siden år 1900 indtraf i år 2010, som var et år før jordskælvet bag Fukushima atomulykken.

Som grafikken viser, så var både 2010 og 2011 præget af mange jordskælv:

I år 2021 er antallet af jordskælv igen højt. Her er vi i starten af en ny solcyklus nr. 25, som ifølge NASA forventes at blive med lige så lav solaktivitet som i solcyklus 24.

Som forskerne fortæller, så er der korrelation imellem solaktivitet og jordskælv, men der er også korrelation imellem jordskælv og naturkatastrofer. Det er fordi naturkatastrofer udløses af et naturfænomen i Stillehavet som hedder La Niña. La Niña udløser ifølge WMO, som er en FN-organisation, oversvømmelser og tørke over hele jorden. Forskerne dokumenterer ligesom med jordskælv en sammenhæng imellem lav solaktivitet og La Niña.

I 2010 og 2011 blev jorden ramt af mange naturkatastrofer, som blev omtalt i danske medier og forklaret som sandt var, at det var naturfænomenet La Niña, som var årsagen.

I 2021, 2022 og i starten af 2023 er verden igen ramt af naturkatastrofer. Det er fordi lav solaktivitet har frembragt en ny La Niña episode. Denne gang er La Niña specielt langvarig, fordi La Niña nu har haft 3 perioder i rad og række. Det er ifølge WMO meget sjældent.

Hos danske medier har piben pludselig fået en anden lyd. Nu er det ikke mere La Niña, som er årsagen. I stedet taler medierne om ekstremvejr, klimaforandringer, klimakatastrofer og klimakrise forårsaget af menneskelig udledning af CO2. WMO har netop udsendt informationsmateriale, som fortæller, at La Niña er årsag til de mange naturkatastrofer. Det har intet dansk medie omtalt, for danske medier går ikke længere op i fakta.

Klimakrisen er medieskabt, og det har skabt grobund for, at Danmark er i færd med vanvittige investeringer i en forfejlet energipolitik. Det hele startede ved valget i 2019. Det er blevet kaldt et klimavalg, men det er lidt af en tilsnigelse.

For at sætte fokus på klima som valgtema inviterede Politikens chefredaktør Chr. Jensen det svenske ikon, Greta Thunberg til København for at tale ved Folkets Klimamarch. Det samlede 40.000 demonstranter på Christiansborg Slotsplads.

Før valget var det kun det lille parti Alternativet, som havde en 70% reduktion af CO2, som valgtema. Efter valget vedtog Folketinget en klimalov, som betød, at Danmark skulle reducere CO2 udslip med 70% inden 2030 og i 2050 skulle Danmark være klimaneutral.

Folketinget har lagt storslåede planer for at nå dette mål, selvom der hverken er lavet omkostningsanalyser eller tekniske analyser, som vil vise, om det overhovedet kan lade sig gøre i praksis.

På land skal den grønne strøm 4-dobles. I Østersøen skal havvind 7-dobles og i Nordsøen 10-dobles. I Nordsøen skal bygges en energiø, hvor man vil fremstille brint ved elektrolyse med el fra vindmøllerne. CO2 skal opsamles og begraves i Nordsøen. El-nettet skal fornyes for at levere strøm til et elektrificeret Danmark. Det slutter ikke her.

EU har netop foreslået, at der skal ydes statstilskud til den grønne industri, for at den kan klare konkurrencen fra Kina og USA. Morten Bødskov er positiv, men tager forbehold for at optage kollektive lån.

Fra COVID-pakken ved vi, hvordan det ender. Danmark går med til at optage store kollektive lån, som børn og børnebørn vil skulle betale af på. Det er stadig ikke slut.

På sidste COP-møde blev det besluttet, at gamle rige industrilande skal betale klimaerstatning til sårbare lande, som oplever klimakatastrofer.

Tidligere minister Flemming Møller Mortensen har allerede givet tilsagn herom på FN’s seneste generalforsamling. En ny grøn regning venter danskerne.

Den grønne omstilling i Danmark er ude af kontrol, og det vil i stor udstrækning være fremtidige generationer, som hænger på regningen.

Kilde: artikelklimarealisme.dk

Foto: klimarealisme.dk – Unsplash/ Louis Graterol

KIS-redaktionen