Udgivet: 16 februar 2023 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af Rhoda Wilson – 15. februar 2023 – The Expose

I sidste uge hørte den engelske Forvaltningsdomstol den juridiske gennemgang af indenrigsministerens påståede manglende adressering af beviser for risici for menneskers sundhed, som 5G-teknologien udgør. Der afventes dom i nær fremtid.

Sagen blev anlagt af Action Against 5G med støtte fra offentligheden gennem Crowd Justice. Action Against 5G repræsenterer enkeltpersoner fra hele Storbritannien, herunder læger, videnskabsfolk og ingeniører. De er gået sammen om at indlede en retssag for at anfægte den britiske regerings manglende varsel om klart identificerede sundheds- og sikkerhedsrisici ved trådløs stråling og den øgede eksponering fra implementeringen af 5G.

5G endnu ikke undersøgt til bunds

Under retsmødet argumenterede regeringen for, at der ikke er nogen pligt til at informere offentligheden om nogen risici overhovedet, fordi den i det væsentlige benægter, at der er nogen risici fra de øgede eksponeringer eller den nye form for strålingsfrekvens, der skal bruges i 5G-udrulningen. Dette er i overensstemmelse med dets publikationer, der har forsøgt at forsikre offentligheden om, at der – kategorisk og endegyldigt – ikke er nogen chance for skade som følge af eksponering for 5G og radiofrekvensstråling (“RFR”).

Sagsøgerne hævdede, at regeringens standpunkt ikke er baseret på den videnskabelige rapport, som regeringen selv har fremført som værende det mest opdaterede stykke international forskning. Det er den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (“ICNIRP”) retningslinjer fra marts 2020.

Mennesker er forsøgsdyr

Da retningslinjerne ikke kategorisk udelukker nogen risiko, beviser ICNIRP-retningslinjerne faktisk eksistensen af risici og bemærker, at flere endnu ikke er fuldt ud forstået eller bevist ved gentagne undersøgelser eller ved antropologiske undersøgelser direkte på mennesker, der er “forsøgsdyr” til allestedsnærværende RFR eller 5G i den virkelige verden.

ICNIRP konkluderer, baseret på sin meget begrænsede tilgang, at der allerede er tre dokumenterede effekter forårsaget af eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter:

  • nervestimulation,
  • ændringer i permeabiliteten af cellemembraner
  • effekter som følge af temperaturstigning.

.

ICNIRP indrømmer manglende undersøgelser

I flere henseender bemærker ICNIRP i det væsentlige, at potentielle skader stadig forsøges vurderet, men at man ikke finder bevis for skader på menneskers sundhed. Især er der endnu ikke et betydeligt antal undersøgelser af 5G-teknologien som jo nu bruger højfrekvente bølger, målrettede stråler og pulsering på en måde, som tidligere generationer af teknologisk udstyr ikke gjorde.

Retten blev for eksempel vist, at Det Internationale Agentur for Kræftforskning har klassificeret både ELF-magnetfelter og RF-EMF’er som muligvis kræftfremkaldende for mennesker.

Eksponering for ikke-ioniserende stråling, herunder radiofrekvenser, er en registreret sygdom som er anerkendt af Verdenssundhedsorganisationen siden 2005, i International Classification of Diseases, ICD-10, selvom den præcise årsag endnu ikke er forstået eller kendt.

Mange undersøgelser fortaget af ICNIRP har identificeret visse virkninger, der kan vise sig at være skadelige, og deres underbyggelse ved yderligere undersøgelser afventes. Men det at vurdere og feltundersøge er ikke det samme som en afsluttet endelig holdning etableret ved forskning der finder, at stråling er sikker for alle mennesker.

Begrænsninger i den nuværende viden er relevante, når tilsagn om fuld sikkerhed søges afgivet af regeringen. Offentligheden har ret til at blive informeret og ikke vildledt om, hvor meget der er kendt eller kan oplyses med sikkerhed, og hvilke risici der mangler at blive undersøgt eller endeligt afgjort, på den ene eller den anden måde.

Sidste tirsdag postede Piers Corbyn en videoopdatering på sin Telegram-kanal. Efter at have talt uden for Royal Courts of Justice efter høringen, sagde han: “Regeringsadvokaterne var i defensiven og stammede endda til tider. Vi tror, logisk nok, dommen vil falde ud til vores fordel, og derfor bliver regeringen nødt til at gøre noget for at advare folk om 5G-farer.”

Se Piers Corbyns opdatering HER

Oversættelse: KIS-redaktionen

Foto: The Expose

KIS-redaktionen