Udgivet: 19 april 2023 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

KIS-redaktionen: Vi bringer her Thomas Aarestrup Rømers uredigerede artikel omhandlende de stemmer fra det politiske, kunstneriske og mediemæssige landskab i Danmark, der ukritisk accepterede og hjalp til med at promovere regeringens psykologisk tilrettelagte vaccinetvangs-overgreb på befolkningen. Dem der hjalp til med at udskamme, nedgøre, diskriminere og mistænkeliggøre alle der ikke ville vaccineres mod Covid-19. Aarestrup skriver lige på og klart om den pludselige masseformation som skyllede ind over vores land med statsministeren og hendes uredelige “sundheds”-slæng i spidsen. Alt tyder nu på at befolkningen blev narret til at tro på deres løgne, for det ved vi nemlig nu at de var, som uafladeligt blev gentaget time efter time, dag efter dag i samtlige medier og mange indkøbscentre. Ikke en eneste avis stillede kritiske spørgsmål til det der skulle vise sig at være en koordineret international skæbnesvanger begivenhed med tydelig inspiration fra frygt-propagandaen i tredivernes Tyskland.

Oversigt over tvangsvaccinationens stemmer

Af Thomas Aarestrup Rømer – Udgivet første gang den 25. marts 2022

I dag taler alle om Ukraine. Men for få måneder siden, i november/december 2021, gik bølgerne højt vedrørende et emne, som påvirkede store dele af befolkningen dybt. Der blev diskuteret vaccination.

En række meningsdannere gik ind for, at man burde indføre vaccinationstvang på samme måde, som det skete i Østrig, og andre foreslog, at der skulle lægges et massivt socialt og moralsk pres på de såkaldte ”antiwaxere”, en form for de facto-tvang.

Det var nedlukningens logik, der producerede tvang, socialt pres og diskriminations-praksisser til den store guldmedalje.

(Diskussionen bølgede faktisk også et år tidligere, hvilket man kan læse om her: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-80-tvangsvaccinationer-og-vaccinepas.html)

Herhjemme blev en af konsekvenserne, at deltagelsen i helt almindelige sociale aktiviteter blev betinget af, at man kunne fremvise et digitalt pas, der beviste, at man var vaccineret eller testet indenfor 24 timer.

Nogle forsøgte at kalde tvangen for ”vaccinepligt”, men udtrykket ”pligt” forudsætter en selvstændig og fri refleksion, så det begreb duer ikke. Derfor bruger jeg udtrykket ”vaccinetvang” i det følgende.

Nedenfor har jeg med udgangspunkt i en definition af ”vaccinetvang” forsøgt at danne mig et overblik over indlæg i den offentlige og politiske debat, der falder under definitionens område. Hvis jeg har overset noget, som evt. kan falde inden for min definition, må læseren meget gerne skrive en mail til mig, så listen over indlæg kan være så komplet som muligt.

Listen er sidst opdateret d. 26. oktober 2022.

A. Definition af vaccinetvang

Min definition har tre dele og er som følger:

1. Selve definitionen:

Vaccinetvang er et juridisk, socialt, politisk eller moralsk pres på en borger, som får ham eller hende til at vælge en vaccinehandling, som vedkommende ikke ville have valgt ud fra en fri og selvstændig vurdering.

2. Definitionens niveauer:

Følgende fem former for pres hører under begrebet ”vaccinetvang”:

a) Direkte lovgivning med ledsagende bøde/fængsel

b) Social tvang som vanskeliggør et almindeligt liv, herunder

– vaccinekrav eller hyppige testkrav ved almindelige aktiviteter (arbejde, indkøb, teater, dagtilbud mm.)

– test/vaccinekrav ved rejser, indenrigs og/eller udenrigs

– betaling for tests

c) Politisk tvang, herunder løgn og overdrevne risikovurderinger fra myndigheder om farlighed af sygdommen, hvis man ikke bliver vaccineret.

d) Moralsk tvang, herunder påberåbelse af et politisk determineret ”samfundssind” ledsaget af nedgørende formuleringer ala ”uansvarlig vaccinetosse”, “anitvaxer” osv.. (den såkaldte ”udskamning”)

e) Fysisk tvang.

3. Forstærkning af definition:

Tvangsmæssigheden forstærkes, hvis vaccinen ikke er effektiv, hvis den pågældende borger ikke selv er i risiko for at blive syg, eller hvis vaccinen bygger på ny og mere eller mindre uprøvet teknologi.

Denne forstærkningsfaktor rammer f.eks. vaccinetvang over for børn. Det har også vist sig, at risikoen for at blive smittet muligvis er højere efter vaccination. Desuden er risikoen for indlæggelser næsten ens. Vaccinen er altså ineffektiv for de fleste grupper, hvilket forstærker tvangselementet i min definition.

Efter min mening flugter denne definition med ånden i både Sundhedsloven og diverse menneskerettighedsformater.

Nedenfor følger de indlæg, jeg har registreret:

B. Politikere, embedsmænd og eksperter

I 2021 blev det politiske og moralske pres effektueret og forstærket ved nogle bemærkninger, som Mette Frederiksen og Søren Brostrøm kom med på et pressemøde d. 8. november i forbindelse med, at sygdommen blev klassificeret som ”samfundskritisk”.

Mette Frederiksen lagde ud: ”For alle os, der er vaccineret – ja, der er det nemt. Der er ikke noget bøvl. Vi har prøvet det før, og det fungerer. For alle jer, der ikke er vaccineret, så bliver det selvfølgelig mere besværligt, og sådan mener jeg faktisk også, at det skal være.”

og videre:

“Og jeg kan jo ikke understrege nok urimeligheden i, at en lille gruppe potentielt ødelægger det for de fleste af os. Så der er i mine øjne ikke nogen undskyldning – heller ikke af moralsk karakter, for at man ikke går hen og bliver vaccineret, når vi står igen i en pandemi, som er i opblomstring herhjemme”.

Søren Brostrøm supplerede: ”Og jeg har sagt det før, jeg vil gerne gentage det her – det er ikke for at skræmme nogen, men man lever livet farligt i Danmark denne her vinter, hvis man er uvaccineret voksen – så tag vaccinen! Også, hvis du er i 20’erne og føler dig usårlig – du lever livet farligt!”

Udskrift fra pressemødet d. 8. november kan tilgås på dette link: https://www.stm.dk/presse/pressemoedearkiv/pressemoede-den-8-november-2021/

Dagen efter supplerede statsministeren ifølge DR med følgende svarskrivelse i et interview:

Du lægger ikke fingrene imellem. Er det ikke en slags vaccinetvang? – Selvfølgelig lægger jeg ikke fingrene imellem. Det er ikke rimeligt, at vores ældre og sårbare medborgere og andre, som har gjort alt det, som samfundet har bedt dem om, skal udsættes for en forøget risiko på grund af de få, som ikke ønsker at lade sig vaccinere”. Link til DR’s interview: https://www.dr.dk/nyheder/indland/mette-frederiksen-efter-pressemoede-om-coronasituationen-det-maa-godt-vaere-mere

En måned senere – dvs. efter, at den ufarlige omikronvariant var kommet til landet – blev klassifikationen “samfundskritisk” udvidet i hele to måneder, dvs. frem til d. 5. februar, på anbefaling af regeringens lydige klakører i epidemikommissionen og med bifald fra et stort flertal i folketinget.

Udover Mette Frederiksens og Brostrøms bemærkninger ovenfor har jeg noteret følgende indlæg fra politikere, der taler for vaccinetvang:

– Jens Rohde fra Kristendemokraterne ville udelukke uvaccinerede borgere fra almindelige samfundsfunktioner. Det fremgik af et opslag d. 2/12 på FB og i nogle udtalelser til BT: https://www.bt.dk/politik/jens-rohde-danskerne-kommer-ikke-udenom-vaccinepligt. Sagen blev også omtalt på Indblik.dk, hvor man også kunne læse om partiformanden Isabella Arendts mærkelige lunkne reaktion, som gik stik imod hendes tidligere ellers meget kritiske holdninger til coronapolitikken: https://indblik.dk/jens-rohde-vil-have-vaccinetvang-det-staar-for-hans-egen-regning-lyder-det-fra-partiformand.

– Per Larsen fra de Konservative på FB, d. 1. december:  https://www.facebook.com/stemperlarsen/posts/322866506332647. Per Larsen havde allerede i august 2021 talt for, at man skulle opdele skoleklasser efter elevernes vaccinationsstatus:  https://www.berlingske.dk/samfund/regeringen-kritiseres-for-manglende-strategi-for-smitteudbrud-paa-skoler

– Bertel Haarder på FB: d. 22/10-2021: Han skriver, at der ikke er vaccinetvang, selvom både skolegang og arbejde betinges af vaccination: https://www.facebook.com/BertelHaarder/posts/423865139095228

– Regionspolitikeren, Søren Bucharth (RV), havde også et barskt indlæg på FB d. 8. november. Overskriften var: ”Ikke´-vaccinerede er den største trussel mod vores samfund”. https://www.facebook.com/soerenburcharth/posts/3125730444329344

– Søren Pind (V) havde også et ramsaltet indlæg på FB, d. 13. december 2020, hvor han talte for at udelukke uvaccinerede fra at bruge børnepasning, offentlig vej og private arbejdspladser, med mindre de makkede ret. Pind mente selv, at han talte for vaccinepligt og ikke vaccinetvang: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3324485217681104&id=627013744094945

– Tilbage i november 2020 havde også Henrik Dahl fra Liberal Alliance talt for de facto vaccinetvang via et passystem. Det er omtalt i mit gamle blotindlæg, som jeg nævnte ovenfor. Dahls indlæg fra dengang kan også tilgås her: https://www.berlingske.dk/kommentarer/henrik-dahl-der-er-ingen-tvivl-om-at-et-effektivt-vaccinepas-er-vejen

– Professor Allan Randrup Thomsen udtalte d. 4. februar 2021 til BT følgende: “Vi kan bruge et vaccinepas til de dagligdags ting som indkøb, restaurantbesøg, biografture og den slags. Hvis folk er vaccinerede, kan de komme ud i samfundet igen”. https://www.bt.dk/politik/et-vaccinepas-kan-give-danskerne-livet-tilbage

– Endelig bør man nævne Socialdemokratiets oprindelige forslag til epidemilov fra november 2020, hvor man foreslog direkte vaccinationstvang, jvf. §14 i følgende: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/3fb27712-0916-41e7-8be6-bdebe101994e/Forel%C3%B8bigt%20udkast%20-%20h%C3%B8ring.pdf

– I TV2’s kandidattest fra oktober 2022 stilles følgende spørgsmål: “Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark”?

Svarmulighederne var “helt enig”, “enig”, “neutral”, “uenig”, “helt uenig”. Jeg har ikke undersøgt alle kandidater, men har registreret følgende, som har svaret enig eller helt enig på spørgsmålet, og som dermed går ind for vaccinationstvang, som jeg har defineret det ovenfor. Jeg har også noteret enkelte, som har svaret “neutral”, hvis de har ledsaget svaret med en kommentar, der er kritisabel:

Leif Lahn Jensen (SD)

Niko Grünfeld (Frie grønne)

Inger Støjberg (DD)

Pernille Rosenkrants-Theil (SD)

Mai Villadsen (Enhedslisten)

Kirsten Normann Andersen (SF) (neutral, men med problematisk kommentar)

Anders Primdahl Vistesen (DF)

Kim Christiansen (DF)

Andreas Stenberg (RV)

Klaus Bondam (RV)

Nikoline Prehn (SD)

Joachim Hoffmann-Petersen (konservative) (fremtrædende læge)

Karsten Hønge (SF) (svarer “neutral”, men med problematisk kommentar)

Jens Henrik Thulesen-Dahl (DD)

Der er også nogen, der blot siger ”uenig”, hvilket jo er bedre. Det er især folk fra Venstre. Men det uden yderligere bemærkninger. Det er sådan lidt tabuagtigt i sin kvantitative tavshed. Der er også en masse “neutral”-svar rundt omkring, især hos Konservative og Socialdemokratiet og SF, hvilket jo også er en form for larmende tavshed.

Jeg er også stødt på nogle få, der er ”helt uenige” i udsagnet. Det drejer sig f.eks. om Torsten Geil (Alternativet), Alex Vanopslagh (LA) og Lars Boje Matthiesen (NB). Lars Boje har endda lagt en kritik af TV2’s spørgsmål ind. Theresa Scavenius (Alt) er også “helt uenig”.

C. Debattører

– Journalisten Peter Mogensen skrev følgende på twitter, d. 7/12: “Covid – igen igen: Mette F siger nu hun gør alt for at undgå nedlukning. Hvis det er sandt, så bør tvangsvacinering tages i brug øjeblikkeligt. At de klovne, som ikke er vaccineret, nu har bragt os et sted hen, der ligner nedlukning, er ubærligt – det her er ikke svært”.

Mogensen blev efterfølgende interviewet til Kr. Dagblad om sine synspunkter: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/peter-mogensen-det-er-direkte-asocialt-ikke-lade-sig-vaccinere-mod-corona

– Alexander Kølpin, balletdanser, d. 14. november: https://tv.frihedensstemme.dk/2021/11/14/alexander-koelpin-kun-folk-med-gyldigt-coronapas-maa-koebe-ind-i-dagligvarebutikker/

– Anne Sophia Hermansen, d. 6. november: https://www.berlingske.dk/aok/anne-sophia-hermansen-bliv-vaccineret-eller-bliv-vaek-jeg-er-traet-af-at-hoere

– Forfatter Carsten Jensen i Politiken, d. 10. december: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8516025/Vaccinemodstanderne-er-frihedens-gratister

– Journalist Georg Metz: http://den2radio.dk/udsendelser/intermetzo-den-skamredne-frihed

– Præst Sørine Gotfredsen, d. 4. november: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/soerine-gotfredsen-det-har-konsekvenser-naar-nogle-kun-foelger-egen-vaccinelyst

– Radiovært Dan Rachlin på FB i november: https://www.facebook.com/danrachlin/posts/10159972246114235, også omtalt i BT: https://www.bt.dk/det-vi-taler-om/dan-rachlin-udsat-for-doedstrusler-det-eneste-jeg-ikke-har-faaet-at-vide

– Journalist Monica Krog-Meyer på FB i november, f.eks. her: https://www.facebook.com/monica.krogmeyer/posts/10227176891428093

– Kommentator Anders Heide Mortensen i JP-Finans, d. 9. november: https://finans.dk/debat/ECE13427487/nu-tager-far-med-dig-hen-for-at-blive-vaccineret-punktum/, kommentar fra en liberal blogger: https://liberaletanker.dk/skal-far-vaccinere-dig

– Direktør Gitte Seeberg i JP, d. 5. november: https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/gitteseeberg/ECE13438632/tak-til-maersk-der-tager-ansvar-naar-fagforeninger-og-regering-toever

– Politisk kommentator, Kristian Madsen, skriver følgende på twitter, d. 8. november: “Jeg er i udgangspunktet tilhænger af alt, der begrænser sandsynligheden for at stå klods op af en anti-vaxx’er på et proppet værtshus eller i metroen”. Jvf. også hans indlæg på A4-medier fra d. 8. november: https://www.a4medier.dk/aktuelt/artikel/madsen-anti-vaxx-ere-maa-blive-hjemme-og-se-youtube-videoer

– Præst Henrik Gade Jensen i Information, d. 25. november: https://www.information.dk/debat/2021/11/ingen-ret-smitte-andre-derfor-tvangsvaccination-helt-legitimt

– Redaktør Magnus Barsøe, twitter, d. 4/11: ”Corona: Hvad gør vi? Åbent modus. Jeg starter. Hvad nu, hvis vi placerer alle antivaxere og vaccineskeptikere på en ø – fx Fyn. Vi skænker dem 100% selvstyre henover vinteren, og vi andre vaccineres og kører uden nedlukning. Vi kan evt. betale skeptikerne for at gøre E20 færdig.”

– Redaktør Lisbeth Knudsen på Altinget.dk, d. 26. november 2021: https://www.altinget.dk/artikel/paa-vej-mod-et-dem-og-os-de-uvaccinerede-udfordrer-corona-solidariteten

– Redaktør Poul Madsen i Ekstrabladet, d. 2. december 2021: https://ekstrabladet.dk/opinionen/poulmadsen/saet-muhammed-og-karen-bagerst-i-koeen/9022254

– Redaktør Mads Kastrup i Ekstrabladet, d. 18. december 2021 (overskrift: “Sæt Muhammed og Karen bagerst i køen”): https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/tag-stikket-eller-bliv-hjemme/9049540?ilc=c

– Psykiater, Henrik Day Poulsen i JP, d. 21/7-21:  https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13136583/skal-vi-bruge-pisk-eller-gulerod-for-at-faa-unge-vaccinetosser-og-etniske-minoriteter-vaccineret/

– Journalist David Trads og filosof Anders Fogh Jensen, december 2020: https://politiken.dk/debat/art8022000/%C2%BBDen-enkeltes-ret-til-at-bestemme-over-sin-egen-krop-er-for-mig-at-se-ukr%C3%A6nkelig%C2%AB?shareToken=0HLs7WAAXAFw

– Direktør i Netcompany, André Rogaczewskis syn på vaccinepas, Berlingske, d. 22. december 2020: https://www.berlingske.dk/kommentatorer/andre-rogaczewski-er-du-vaccineret-maa-du-faa-er-du-ikke-maa-du-gaa

– Allerede i 2017 var der forslag om vaccinediskrimination, her fra Altinget d. 19/9-2017. https://www.altinget.dk/artikel/s-vil-lade-boernehaver-afvise-uvaccinerede-boern

D. Organisationer og virksomheder

Jan Hoby, LFS (Socialpædagogernes fagforening), d. 17. november: https://www.lfs.dk/15115

Dennis Kristensen, FOA, d. 3. december: https://www.facebook.com/dennis.kristensen.526/posts/10162202257062580

HKs position, d. 10. november: https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2021/11/10/krav-om-vaccine-uhyggelig-tvang-eller-fuldstaendig-ok

Mærsk stiller krav om vaccinepas, d. 4. november, 2021: https://www.djoefbladet.dk/artikler/2021/11/dj-oe-f-maersk-bryder-loven-med-vaccinekrav.aspx

Horesta om vaccinepas i fødevarewatch.dk, d. 1. december 2020: https://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article12596065.ece

E. Internationalt

Frankrig. Macron vil ”plage røven ud af bukserne på modstandere af vaccination”, Politiken, d. 5. januar 2022: https://politiken.dk/udland/art8554771/Han-vil-%C2%BBplage-r%C3%B8ven-ud-af-bukserne-p%C3%A5-modstandere-af-vaccination%C2%AB-og-g%C3%B8re-livet-umuligt-for-dem

Norsk regeringsnotat, d. 11.2.2022: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-forlengelse-av-reglene-om-koronasertifikat/id2900763/?expand=horingsnotater

EU’s formand går ind for tvangsvaccination, d. 1. december 2021: https://www.theguardian.com/world/video/2021/dec/01/time-to-think-about-mandatory-covid-vaccination-says-eu-chief-video

Tvangsvaccination i Canada, oktober 2021: https://www.berlingske.dk/internationalt/canada-goer-vaccination-obligatorisk-for-alle-statsansatte

Tvangsvaccination i Østrig, januar 2022: https://www.dr.dk/nyheder/udland/oestrig-vedtager-vaccinepligt-under-store-protester-uvaccinerede-risikerer-boede-paa

WHO-ledelse taler også for tvangsvaccination i november 2021. i samme artikel er der en gennemgang af situationen i de europæiske lande. Det fremgår, at der også er tvangsforanstaltninger i Italien, jvf. The Telegraph, d. 25. november 2021. https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/consider-making-covid-19-jabs-mandatory-fight-surge-says-europe/

F. Andre analyser

Etisk Råd, d. 22. december 2020. Her trædes lidt i vande, men det ender som en defacto tilslutning til tvangsstrukturer, som jeg læser det.: https://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/covid-19/covid-19-og-vaccination

Juridisk og kritisk analyse fra Danmarks Digitale advokater: https://www.wikifreedom.org/_files/ugd/b74967_ad7f55be851d4ca78ca2a24b12941949.pdf 

Steen Lynge Pedersen: https://freelysite.dk/naerer-totalitaere-tendenser/

Kilde

Foto: Thomas Aarestrup Rømer

KIS-redaktionen