Udgivet: 22 marts 2024 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af KIS-redaktionen – 22. marts – 2024

Den unge 19-årige filmager Felix Behrend, har lavet en mini-dokumentar om Blackrock, i forbindelse med sin HF-årsopgave på Steiner Skolen I Kvistgård.

Det er altid en stor fornøjelse at møde unge mennesker med noget på hjerte, og som også samtidigt besidder drivkraften til at formidle dette “noget” til sin omverden.

Et sådant ungt menneske er Felix Behrend.

Han har egenhændigt lavet en mini-dokumentar om BlackRock, verdens største investeringsfond.

Filmes titel er: BlackRock Magten Bag og er ifølge Felix, resultatet af mange måneders arbejde for at besvare spørgsmålet om, hvem “der faktisk har magten i USA og resten af verden”.

Blackrock udgør til sammen med investeringsfondene Vanguard og State Street, en økonomisk topstyring af verdens resurser og produktionsmidler, og har derfor stor og direkte indflydelse på verdens politiske udvikling.

Fremlæggelse af årsopgaver på Steiner Skolen

KIS-redaktionen blev bekendt med Felix` film, da eleverne fra Steiner HF-linjen i Kvistgård fremlagde deres årsopgaveprojekter for nylig.

Her stod Felix Behrend med plancher og materialer, om og fra filmen, og man kunne tilmed se hele dokumentaren på en skærm, som han havde stillet op ved sin stand.

Felix ved sin stand

Andre elever fra samme årgang, præsenterede også deres projekter ved denne særlige lejlighed, så Salen på Steiner Skolen var proppet med forældre, søskende, pårørende samt andre interesserede, der var kommet for at se præsentationen af HF-elevernes spændende og forskellige kreative årsopgaver.

Det er i det hele taget en meget smuk og fin tradition, blandt mange, i dette særdeles inspirerende og kreativt anlagte Steiner miljø.

Steiner HF er en karakter- og eksamensfri HF uddannelse, som er adgangsgivende til alle videregående uddannelser.

På Steiner HF vægtes boglige og kreative fag lige højt.

Ingen journalister ville hjælpe, så Felix gjorde det selv

KIS-redaktionen ringede efterfølgende til Felix, som kunne fortælle, at han har været i Steiner-regiet hele sit liv,- fra børnehave og til nu, som afgående HF-elev på den relativt nyoprettede HF-linje i Kvistgård.

Felix beskriver Steiner-tilgangen som værende meget kreativ og dybdegående, med god tid til “det hele” og med en grundlæggende stor respekt for individet, i et æstetisk læringsmiljø.

Felix fortalte, at han forinden projektets start, havde henvendt sig til flere journalister og præsenteret emnet til sin film om BlackRock, for at få opbakning til en dybere research af denne verdensomspændende investeringsfond.

Der var dog ingen der ønskede at deltage, så Felix besluttede sig for at gøre det hele selv, og inspireret af youtube-dokumentarer, gik han i gang.

Har erfaring fra tidligere filmproduktioner

At arbejde med en filmproduktion, er ikke noget nyt for Felix, idet han som “runner” på flere filmprojekter, har fået en bred praktisk erfaring indenfor de specifikke fagområder, der er på en sådan produktion.

Felix fortæller videre, at han også har lavet rejsefilm fra sine ture til andre lande, så der var ikke langt fra tanke til handling, da han blev afvist af de etablerede journalister.

Felix forestod herefter selv indkøb af lamper, mikrofoner og kamera mm. og gik ufortrødent i gang med en større research til filmen.

Billedet er fra Felix` stand

Felix interviewede sine lærere

God hjulpet på vej af sine 2 lærere på skolen, der i øvrigt også medvirker i filmen, fik han indspillet råmateriale og begyndte herefter klipningen af filmen på sin computer, i henhold til sine dramaturgiske overvejelser.

Lærerne kommer, på en meget redelig og objektiv måde, ind på de mange aspekter der er, når man kigger kritisk og bredt på et stort firma som BlackRock.

Filmen kan rekommanderes hvis man på kort tid vil tilegne sig viden om dette gigantiske firma, der er styrende for udviklingen i denne verden og filmen kan ses på Felix´ youtube-kanal Felix Behrend.

Du kan også se filmen herunder.

Felix og fremtiden

På spørgsmålet “hvad ser du dig selv lave om 1 år?” svarede Felix med det samme:

“Jeg arbejder helt klart med film, enten som medarbejder på produktioner eller i mit eget filmselskab, som selvstændig”

Det bliver spændende at følge denne unge filmmager på hans videre færd, nu hvor han afslutter sin skolegang på Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård.

Herfra KIS-redaktionen skal der lyde et stort TILLYKKE til Felix med filmen, men også til Rudolf Steiner Skolen for at facilitere disse fantastiske udviklingsrammer for sine elever.

Screenshot fra filmen

KIS-redaktionen

Foto: Screenshots fra filmen BlackRock Magten Bag / Annamarrie Lennings

KIS-redaktionen