Udgivet: 29 juli 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Siden starten af sidste århundrede er der blevet udviklet og anvendt forskellige klima/ vejr forandrings-teknikker, som i dag betegnes Geoengineering. Det har, som alt andet der bruges penge på indenfor videnskabens grundforskning, haft militære mål for øje men har siden bredt sig til akademiske specialiseringer.

Geoengineering  er en ingeniør-videnskab som tager udgangspunkt i udvikling af metoder til forandring af vejr og klima på jorden, med henblik på en menneskelig kontrol og styring af naturens kredsløb! Solar radiation management (SRM) og Carbon Dioxide Removal (CDR) er blot nogle af teknikkerne.

I 2009 udgav Royal Society i England en rapport med titlen Geoengineering The Climate som havde til formål at kortlægge hvilke redskaber man konkret ville kunne anvende for at påvirke og styre klimaforandringerne.

Rapporten indeholdt et afsnit med en undersøgelse af befolkningens holdninger til disse geoengineering-metoder. De sociologer og etnologer der forestod den store kvalitative undersøgelse, kunne fastslå, at der overhovedet ikke ville være opbakning i befolkningen til hverken anvendelse af metoderne og ej heller en politisk diskussion af dem. Det blev gjort klart at det ville være et politisk selvmord at tage emnet op i offentligheden, idet de fleste mennesker anser naturens kredsløb for hellige og altid i balance.

Man kan derfor med god grund stille spørgsmålet: Er der alligevel foretaget geoengineering uden vores viden, tilsigtet eller utilsigtet, af militære eller civile organisationer?

Det er der meget der tyder på. Man kan bl.a. ved observationer af den civile flytrafik konstatere, at der skabes vedvarende kondensstriber som faktisk er med til at opvarme jorden yderligere idet de skaber en hinde således at varmen fra atmosfæren ikke kan afledes til kosmos om natten. Den danske sammenslutning Danish Sky Research har igennem en årrække foto-dokumenteret Himlen Over Danmark samt indsamlet dokumentation om emnet.

KIS-redaktionen barsler med en serie af artikler som stammer fra en rapport udarbejdet af DSR.

I Danmark udgav DMI/Danish Climate Centre rapporten Geoengineering lavet af Bo Chriatiansen Danish Climate Center. Rapporten tog udgangspunkt ovennævnte rapport fra Royal Society.


‎World Economic Forum vil blokere for solen‎

‎ Af ‎‎Jan Sundstedt‎ 25. juli 2022.

‎Den berygtede tænketank World Economic Forum (WEF) ledet af ultraglobalisten Klaus Schwab foreslår at blokere for solen over hele kloden ved hjælp af aerosoler. Disse skal sprøjtes ud i rummet for, siger de, at “bekæmpe klimaforandringer”.‎

WEF vil blokere for solen ved hjælp af geoengineering.
‎Klaus Schwab sammen med en af sine allierede, den hollandske premierminister Mark Rutte.‎

‎For nylig offentliggjorde den berygtede organisation en ‎‎video‎‎, der afslører en plan, der kort fortalt handler om at sprøjte såkaldte “chemtrails” ud i stratosfæren/ rummet for at danne en slags mur med det formål at blokere solens indstråling på Jorden.‎

‎- ‎‎MIT-forskere siger, at “rumbobler” kan hjælpe med at vende klimaforandringerne ved at reflektere solens varme væk fra Jorden‎‎,” begynder videoen. “‎‎Forskere siger, at hvis man forhindrer bare 1,8 procent af solens stråler vil det fuldstændig kunne vende den globale opvarmning,”‎fortsætter den.‎

‎Præcis hvilke forskere der siger både det første og det andet er uklart, men der henvises til området “geoengineering”, der i store træk handler om teknik til at påvirke vejret på Jorden.‎

‎”‎‎Denne her type af storstilet fysisk løsning på klimaforandringerne kaldes geoengineering,”‎ forklarer videoen.‎

@worldeconomicforum Could a Brazil-sized space raft help reverse global warming? Read more by tapping the link in our bio #nature #globalwarming #climatechange ♬ original sound – World Economic Forum

Oversættelse: KIS-redaktionen.