Udgivet: 17 februar 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Grand Jury

‎Dag 2 – Historisk og geopolitisk baggrund‎

‎En gruppe internationale advokater og en dommer gennemfører en strafferetlig efterforskning, der er modelleret efter den amerikanske Grand Jury proces for at præsentere alle tilgængelige beviser for COVID-19 Crimes Against Humanity til dato mod “ledere, arrangører, anstiftere og medskyldige”, der hjalp, tilskyndede eller deltog aktivt i formuleringen og udførelsen af en fælles plan for en pandemi.

Denne undersøgelse er lavet af folket, med folket og for folket, så DU kan være en del af juryen.‎

‎Ved at vise et fuldstændigt billede af, hvad vi står over for, herunder den geopolitiske og historiske baggrund – har proceduren til formål at skabe bevidsthed om‎:

  • det nuværende, kaprede systems og dets institutioners faktuelle sammenbrud og som følge heraf‎:
  • nødvendigheden af, at befolkningen selv generobrer deres suverænitet, og:
  • nødvendigheden af først at stoppe denne plandemi’s foranstaltninger ved at nægte at samtykke, og:
  • nødvendigheden af at kickstarte egne nye systemer for sundhedspleje, uddannelse, økonomi og retsvæsen, således at demokratiet og retsstatsprincippet på grundlag af vores forfatninger genoprettes.‎

Første dag med vidneudsagn i Court of Public Opinion

En oversigt med noter af Søren Wegner:

0:00 – Kort intro af Reiner Fuellmich.

1:00 – Alex Thomson om City of Londons geopolitik fra 1870 op til 1945.

32:56 – spørgsmål til Alex Thomson om tankesættet og blodlinjerne bag CoL ( City of London).

40:55 – om CoL’s greb om Afrika, om den angloamerikanske model, og om sind og helbred som fremtidens vigtigste værdier for verdenskontrol.

45:23 – om copyright af menneskelige genommer og tanker om sammenhæng til de såkaldte “vacciner” fra Pfizer, Moderna, Janssen and AstraZeneca.

46:50 – Matthew Ehret med et historisk imperieperspektiv på den nuværende situation.

55:02 – om fortsat britisk kolonisering i Afrika, CoL og Commonwealth.

58:03 – om off-shore finanssystemets skyggesider og om HSBC, der er det britiske monarkis private bank, og om den britiske hånd verden rundt.

1:02:20 – om Canadas placering i monarkiets og CoL’s drejebog, bl.a. som en kile mellem USA og Rusland.

1:08:32 – om tidligere forsøg på at etablere en “New World Order”.

1:11:07 – historien fra 1944, om britisk kup i USA og om skolen, der dannedes.

1:36:14 – spørgsmål til Matthew Ehret, bl.a. om USA’s såkaldte dybstat som en manifestation af det britiske imperium og om Canada som integreret del af imperiet; endvidere om den aktuelle opstand i Canada som en kamp mellem canadisk nationalisme og det britiske imperium.

1:42:33 – om CoL’s hånd i Verdenskrigene og i skabelsen af sygdomme som terrorisme og narkotikahandel.

1:45:41 – om naturret versus konstitutionel lov.

1:49:21 – Alex Thomson om UK’s totalitære, juridiske foregang ift. at afskaffe naturretten.

1:52:52 – om geopolitisk opposition til CoL og Commonwealth i USA.

1:57:54 – Brian Gerrish om sig selv og om Debbie Evans.

2:00:22 – om det kriminelle netværk bag plandemien og deres kamp for at erobre både vore sind og vore kroppe.

2:07:47 – om “velgørenhedsorganisationen” Common Purpose, der har infiltreret det britiske system med sine tankeagenter, og om den britiske regerings planer for tankekontrol og tvang som beskrevet af Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE); dertil om EU’s planer om det samme.

2:16:45 – om det britiske Yellow Card System.

2:20:46 – Debbie Evans om den såkaldte “Golden University Triangle” og magtopbygningen omkring de medicinske, informationsteknologiske, transhumanistiske, videnskabelige miljøer.

2:29:27 – om tidlig handlingsplan imod vaccinemodstand, forskning i antimikrobisk resistens (AMR) og om HIV, tuberkulose, kræft og demens som nogle af de fremtidige lidelser, man forbereder sig på i de kontrollerede, videnskabelige miljøer; dertil om SPARS-øvelsen i 2017, der var en slags forløber for Event 201.

2:33:54 – om en forsøgt fusion af Pfizer og AstraZeneca i maj 2014, hvor den britiske regering i effekt tøvede den ihjel og om de magtfulde netværk, der er spundet op omkring Big Pharma.

2:37:30 – uddybning vedrørende adfærdspsykologisk manipulation og tvang indenfor det britiske sundhedssystem for at transformere det til en pengemaskine til gavn for eliten.

2:44:45 – om hvordan hypnosen af ofrene brydes, og om farerne ved det subliminale angreb på vore hjerner.

2:55:30 – om biosensorer.

2:56:36 – om CoL’s selvpåtagede rolle som verdens leder af agendaen.

3:00:09 – Reiner Fuellmich opsummerer og spørger til lederprogrammet Common Purpose.

3:04:06 – Whitney Webb om Kinas rolle, særlig ift. USA.

[Obs! Bemærk, at hun oprindelig er blevet bedt om at tale om det, som Fuellmich i stedet vil have næste vidne, biovåben-insideren James Bush, til at opklare, og som han praktisk talt fucker op].

3:09:03 – om det sociale kreditsystems oprindelse.

3:10:28 – Matthew Ehret om om Kinas kamp mod WEF-netværket.

3:15:10 – Whitney Webb om gain of function-forskning, Dark Winter, Crimson Contagion, Event 201 og Covid-19.

3:20:30 – om bioovervågningsteknologi, Palantir.

3:23:36 – om forbindelsen mellem Big Pharma og Pentagon.

3:26:54 – Emergent Biosolutions rolle idag.

3:28:45 – om infighting over processen mellem plandemiens aktører.

3:29:17 – om tilbageslag for plandemi-narrativet og kampen for at kontrollere den uregerlige “pøbel”.

3:32:10 – Viviane Fischer præsenterer ekstra vidneudsagn, der viser militær tvang af tyske plejehjemsbeboere, da de skal “vaccineres” (otte af enogtredive beboere dør kort efter, og elleve udvikler svære symptomer på forgiftning; endnu en dør efter to måneder). Hun beretter også om, hvordan politiet nægtede at undersøge sagen for kriminel adfærd trods en formel anmeldelse af episoden. Senere modtog Fischer videobevis på episoden.

3:36:43 – Videoen vises.

3:38:56 – Fuellmich samler op.

3:40:34 – Viviane Fischer præsenterer en video, hvor en fredelig protest ved det tyske kansleri (a la den fortsatte Fredsvagt i Kbh.) får politibesøg; et eksempel på den “nye normal”, som i effekt er voldt af CoL’s magtelite.

3:42:59 – Roman Mironov forklarer om episoden (live-tolket fra tysk til engelsk).

3:44:54 – om medierne, der var til stede, men ignorerede protesten fuldstændig.

3:46:47 – James Bush om Operation Dark Winter (2001).

3:57:25 – om Operation Lockstep (1989/2010).

[Obs! se nedenfor, 4:15:00].

4:09:39 – om Event 201 (2019).

4:12:00 – om Operation Mockingbird (fra WW2 og frem) og om de halvtreds kendte Bio Safety Level 4-biovåbenlaboratorier på verdensplan. Dertil om den voldsomme overrepræsentation af BSL3-laboratorier i USA ift. resten af verden: mens antallet af BSL3-laboratorier matcher antallet af BSL4-laboratorier i alle de andre lande, så har USA over tolv gange så mange BSL3-laboratorier nationalt, som der er BSL4-laboratorier.

[Obs! BSL3-laboratorier er der, hvor man f.eks. har med HIV, SARS og MERS at gøre, mens BSL4 f.eks. vedrører Ebola, Pest og Marburgvirus].

4:15:00 – spørgsmål til James Bush om klarificering af det viste Lockstep-materiale, hvor han reelt fremviser falsificeret materiale og i effekt “lyver for sandheden”, angiveligt for at vise juryen, at informationen om Operation Lockstep *ikke* kan bruges som bevismateriale.

[Obs! Jeg kan ikke undlade her at bemærke, at ex-militærmanden James Bush nærmest synes bragt i spil for at *forhindre* Whitney Webb i at give sit vidneudsagn, der netop også var tænkt til at handle om “hans” emner. Det er mit personlige, skeptiske indtryk, at James Bush er gatekeeper; han bidrager i mine øjne mere til forvirring end klarhed. Modsat Whitney Webb, der med stor garanti ville have bragt rigtig mange specifikke navne i fokus, så nævner James Bush ikke en eneste af de konkrete “hands on”-spillere fra Dark Winter og op til i dag. I stedet holder han sig til generaliserede, “overordnede” oplysninger uden større detaljerigdom].

4:21:30 – spørgsmål vedrørende Operation Warp Speed.

4:24:20 – om “sikkerheden” på BSL3 & 4 niveau og om det såkaldte “kimæriske koncept” for effektfuld spredning af biovåben.

4:29:23 – Sylvia Behrendt om det manglende medicinske og videnskabelige grundlag for at udråbe en pandemi og for de restriktioner, der er fulgt med.

4:31:41 – historisk overblik over samme, herunder om det juridiske aspekt af konspirationen, der har banet vejen for nutidens plandemi, hvor den anvendte terminologi og staternes praktiske tilgang snarere er af militær end medicinsk karakter.

4:38:35 – om vejen fra de få tilfælde af en ukendt lungebetændelse i Wuhan i Kina til udråbelsen af en global coronapandemi, bl.a. via Christian Drostens PCR-“test”, der blev brugt til at fremstille udbruddet som voksende internationalt.

4:49:25 – om vigtigheden for Big Pharma af mærkatet “pandemi” (aka “Public Health Emergency of International Concern”).

4:50:27 – spørgsmål, besvaret af Astrid Stuckelberger, til finansieringen, hvor Bill Gates (via GAVI) fra 2012 sidder ved rattet for WHO’s globale vaccinestrategi og accelererer programmet.

4:55:53 – om GAVI‘s juridiske immunitet og om den globale implementering af trumfende international lov i nationale lovgivninger på sundhedsområdet (jfr. f.eks. den nye danske Epidemilovgivning), alt i sidste ende for at tilgodese snoretrækkere som Bill Gates. Dette forklarer, hvorfor så mange af verdens ledere lukkede sine lande ned og generelt opførte sig så ens, da “pandemien” blev erklæret.

4:58:55 – om den manglende demokratiske legitimitet for “pandemien”, og om WHO, der er den eneste organisation indenfor FN, der har sin egen bindende grundlov, som ethvert medlemsland *skal* adlyde, hvis de vil være “med i klubben”. Således tilsidesættes de nationale demokratier, så snart WHO er indover processen, selvom WHO ingen demokratisk funderet autoritet har. Endvidere kræver WHO-systemet som noget unikt indenfor international lov, at medlemmerne aktivt melder sig ud af de dele, hvor de ikke ønsker at deltage, snarere end at tilslutte sig sag for sag.

5:07:25 – sammenligning med EU-systemet; herunder om, hvordan WHO’s regler er skabt, så WHO’s grundlov kan benyttes som direkte erstatning i sundheds spørgsmål i tilfælde af, at nationalstaterne kollapser, og om, hvordan EU i nært samarbejde med såkaldte (f.eks. Gates-finansierede) NGO’er aspirerer til noget lignende.

5:09:19 – om private selskabers brug af WHO og plandemien som et brækjern for at få fuld kontrol med nationalstaterne.

5:16:12 – Fuellmich sammenholder dagens første vidneudsagn med oplysningerne om WHO og spørger til Tedros’ funktion.

5:18:03 – om interessekonflikter i WHO ift. GAVI.

5:19:32 – om ikke-medlemmerne af WHO, hhv. Vatikanet og Liechtenstein, der dog stadig er underskrivere af de internationale sundhedsregulativer. Dertil om to lande med særlige, juridiske reservationer, hhv. USA og Iran.

5:21:50 – Debbie Evans om, hvad der ligner tilstræbt aflivning af “uvaccinerede”, der hospitaliseres i UK; dertil kort hhv. om CEPI, om Gates’ afskaffelse af sikkerhedsprocedurerne forud for “vaccine”-udrulningen, om Wellcome Leap, om Rothschild-ejet patent på biometrisk Covid-19 test i 2015, om SPARS-scenariet, der glimrer, hvor Lockstep (som bevis) fejler, og om den lægelige modstand mod at udskrive antibiotika i UK (præcis som beskrevet i SPARS-scenariet).

5:25:35 – opsummerende WHO’s rolle og den militære vinkel. Herunder den oplysning, at det ikke er WHO, men (af alle) det Internationale Atomenergiagentur IAEA (som har højere myndighed end selv WHO, f.eks. når det gælder Fukushima-katastrofen), der er ansvarlige for rt-PCR-sættet.

5:34:07 – om pandemi-kriterierne og om effekten af ændrede definitioner og alskens psykologiske indgreb, der forstærker narrativet eller inducerer frygt og forvirring.

5:40:55 – om Nigel Ferguson, der stod bag de aldeles skæve beregningsmodeller, der “legitimerede” nedlukningen, og om Imperial College London. Dertil om nepotismen (f.eks. via McKenzie Institute) og det utrolige antal af aldeles inkompetente personer, der placeres i ledende positioner (Drosten, Ferguson, Fauci, von der Leyen, Brostrøm etc.) og beskyttes mod fyringer af sine velgørere.

5:45:24 – Fuellmich m.f. med afsluttende bemærkninger.

Medvirkende i rækkefølge:

Reiner Fuellmich, attorney of law, Germany. Viviane Fischer, attorney of law, Germany. Alex Thomson, former GCHQ officer, journalist & author on Soviet Union, United Kingdom. Dexter L-J. Rynefeldt, attorney at law, South Africa. N. Ana Garner, attorney of law, USA. Matthew Ehret, journalist, author & historian, Canada. Brian Gerrish, public speaker & investigative journalist, United Kingdom. Debbie Evans, former nurse and health advisor to the British Government. Whitney Webb, author & investigative journalist, USA. Roman Mironov, human rights defender, Germany. James Bush, (former lieutenant colonel of the U.S. Marines,) former engineering and operations manager for Infectious Disease Research Center at Colorado State University, USA. Dr. Sylvia Behrendt, former legal consultant at WHO and pendemic management expert, Austria. Virginie de Araujo Recchia, attorney at law, France. Dr. Astrid Stuckelberger, (former WHO employee,) international health scientist & researcher, Switzerland. Dipali Ohja, attorney at law, India.