Udgivet: 31 maj 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Puppets World Economic Forum

‎Davos-manden, hans World Economic Forum og hans tjenere‎

‎Hvem er de, dem der er uddannet til at tjene de selvbestaltede globalistiske overherrer?‎

Af Robert W Malone MD, MS, d. 5. maj 2022.

‎‎‎Alt til os selv og intet til andre mennesker” synes til alle tider at have været menneskehedens herrers modbydelige maksime‎‎.” ‎

‎Adam Smith. Kapitel IV, s. 448. – Nationernes rigdom (1776) – Bog III‎

‎Det, vi er meget stolte af, er, at vi med vores WEF Young Global Leaders (YGL) ‎‎trænger ind i landenes kabinetter globalt.‎‎”‎

Klaus Schwab 2017

Hvem er de globalistiske medlemmer‎‎ af brancheorganisationen kendt som World Economic Forum‎‎ (WEF) og deres tjenere, ‎‎hvorfor bør du bekymre dig, ‎‎og ‎‎hvad kan du gøre ved det?‎

Davos man - World Economic Forum

For det første, “hvem er de?”

De nuværende ‎‎100 fuldgyldige medlemmer af WEF‎‎ ( “‎Strategiske partnere‎”) kommer fra de største virksomheder i verden sammen med deres ejere og ledere ( kaldet “‎‎Davos Man‎‎”). Listen over selskaber, ejere og ledere, der kontrollerer WEF, offentliggøres ikke, og medlemskab kan kun udledes indirekte. WEF-medlemmerne handler imidlertid ikke alene, men har udviklet forskellige grupper af globalt distribuerede elever, der generelt handler i overensstemmelse med de detaljerede politikker og holdninger, der er udviklet og distribueret af WEF’s ledelse. Disse træningsprogrammer har fungeret i over tre årtier, hvilket har resulteret i placering, distribuering og hurtig avancering af mange tusinde WEF-uddannede agenter over hele verden. WEF-formand Klaus Schwab er berømt for at sige, at disse agenter er blevet indsat strategisk i nøglepositioner i forskellige regeringer samt indflydelsesrige positioner i nøgleindustrier såsom medier, finans og teknologi. ‎

‎”‎‎Davos Man‎‎” er et begreb opfundet af den tidligere Harvard University direktør for Center for Internationale Anliggender Professor Dr. ‎‎Samuel Huntington‎‎ ( 1927-2008) for at definere en voksende gruppe bestående af en økonomisk elite, der er medlemmer af en social kaste, der har “‎‎lidet behov for national loyalitet, anser nationale grænser for at være hindringer, der heldigvis forsvinder, og ser nationale regeringer som rester fra fortiden, hvis eneste nyttige funktion er at facilitere elitens globale operationer.” Titlen ‎‎på hans forudseende artikel fra 2004, som blev offentliggjort i The National Interest‎‎, er sigende: “‎‎Dead Souls: The Denationalization of the American Elite‎‎”.‎

‎I en artikel fra 2005 i The Guardian med titlen “‎‎Davos man’s death wish‎‎” beskrev Timothy Garton Ash‎‎ Davos Man og World Economic Forum‎‎:‎

‎‎‎Davos-manden‎‎ er hovedsageligt hvid, midaldrende og europæisk eller angelsaksisk. Nogle af deltagerne på dette års femdages møde i World Economic Forum i det schweiziske bjergresort var naturligvis indiske, kinesiske, afrikanske eller/ og kvinder. Men de er fortsat en minoritet. Den dominerende kultur i Davos er fortsat den hvide vestlige mands kultur.”‎

‎Davos-manden har en besværlig forhistorie med at kombinere genialitet og dumhed‎‎, ‎‎at blive forblændet af nationale og ideologiske fordomme mod sin egen langsigtede interesse og med den ene hånd ødelægge det han har bygget, med den anden‎‎.”‎

‎Wikipedia definerer “‎‎storhedsvanvid‎‎” som “en besættelse af magt og rigdom og en passion for store planer.” Det relaterer også dette udtryk til følgende psykologiske udtryk: ‎‎Narcissistisk personlighedsforstyrrelse‎‎, ‎‎grandiose vrangforestillinger‎‎ og ‎‎almagt (psykoanalyse)‎‎, et stadium af børns udvikling. ‎‎Davos Man‎‎ passer til definitionen af storhedsvanvid og har erhvervet, hvad han mener er de økonomiske og politiske ressourcer til at forsøge at tvinge sin besættelse og store planer ned over verden og tvinge dig, din familie og verden til at indordne sig hans vision.‎

‎‎Med hensyn til WEF‎

Andrew Marshall udviklede med hensyn til WEF et kort indledende resumé, som jeg stærkt anbefaler at man læser, og som blev offentliggjort i en artikel fra 2015 med titlen “‎‎World Economic Forum: a history and analysis‎‎”. Medlemskabet af WEF er opdelt i tre kategorier: Regionale partnere, ‎‎industrielle partnergrupper‎‎ og den mest anerkendte, de ‎‎strategiske partnere‎‎. Medlemskontingenter fra virksomheder og branchegrupper finansierer forummet og giver medlemsvirksomheden ekstra adgang til at sætte dagsordenen. En komplet liste over nuværende ‎‎strategiske partnere‎‎ kan findes ‎‎her‎‎.‎

‎”Hvorfor bør det bekymre dig?”

‎WEF er den organisation, der har stået bag den globalt harmoniserede planlægning, udvikling og implementering af nedlukninger, mandater, autoritære vaccinekampagner, undertrykkelse af mulighed for tidlig behandling, globalt angreb på afvigende læger, censur, propaganda, og informations- og tankekontrolprogrammer, som vi alle har oplevet siden slutningen af 2019. Dette er organisationsstrukturen, der bruges af dem, der har forsøgt at kontrollere og styre verden for at fremme deres medlemmers økonomiske og politiske interesser gennem det igangværende “Great Reset” ( som er navngivet og beskrevet af deres formand Klaus Schwab) ved at udnytte og forværre de sociale og økonomiske ødelæggelser, som de kunstigt og forsætligt har fabrikeret siden SARS-CoV-19 begyndte at sprede sig i hele verden. ‎

‎Denne brancheorganisations spekulationer og planer beskriver og lyder som et usandsynligt og uhyggeligt plot fra en international spionroman brygget sammen af en andenrangs version af Ian Fleming, John Le Carre eller Robert Ludlum. Desværre bakkes de op af økonomiske ressourcer fra mange af de rigeste mennesker i verden. Som eksempler på den forvirrede tænkning og pseudovidenskab, som disse selvudnævnte mestre i universet stolt offentliggør, anbefaler jeg, at du gør dit bedste for at læse ‎‎COVID-19: The Great Reset‎‎, ‎‎The Great Narrative for a better future‎‎ ( begge af Klaus Schwab og Thierry Malleret) og ‎‎How to Prevent the Next Pandemic‎‎ ( af Bill Gates). Et detaljeret interaktivt resumé af deres politiske holdninger og sammenhængen mellem disse politikker ( “‎‎transformationskort‎‎”) kan findes ‎‎her‎‎ og for COVID-19 ‎‎her‎‎.‎

‎”Hvad kan du gøre ved det?”‎

Efter alt det, du har set og oplevet siden september 2019, så kig dig selv i spejlet og stil dig selv disse to spørgsmål:‎

Er det mennesker, jeg kan betro min og mine børns fremtid?

‎Repræsenterer de mine interesser, værdier og det, jeg tror på?”‎

‎Hvis du beslutter dig for, at du ikke kan stole på dem, eller at de ikke deler dine interesser og værdier, er det på høje tid at handle for at forhindre dem i at tage kontrol over alle aspekter af dit liv. ‎‎Ellers vil WEF søge at fratage dig alt, hvad du ejer, og at kontrollere alle aspekter af dit liv fuldstændigt. En af de vigtigste forudsigelser fra deres “‎‎Global Future Councils‎‎” er, at i 2030 ‎‎vil I (eller jeres børn) ikke eje noget og vil være lykkelige‎‎. Her er ‎‎et link‎‎ til andre aspekter af deres vision for fremtiden.‎

Hvis ikke os, hvem? Hvis ikke nu, hvornår‎‎”‎

Susan George, “‎‎Hvis krise, hvis fremtid‎‎?” ( Polity Press og John Wiley & Sons, 2010)‎

‎Uanset hvad dit svar måtte være, fortjener du at vide, hvem er disse mennesker, der ønsker at kontrollere verden, dit daglige liv, hvilke oplysninger du kan få adgang til, hvad du har lov til at tænke, og hvad du har lov til at eje. Du fortjener at vide, hvem de repræsenterer, og hvad de hedder. Formålet med dette essay og det ledsagende regneark er at give dig information og gennemsigtighed omkring, hvem disse mennesker er, hvor de kommer fra, hvad deres etik og politiske holdninger er, hvor de arbejder, i hvilke sektorer de arbejder, og hvornår de blev uddannet til at gå WEF’s ærende ( der er ofte tætte bånd mellem medlemmer af samme årgang). ‎

‎Disse mennesker er blevet uddannet til at tro på og støtte en globalistisk form for ikke-valgt regering, hvor erhvervslivet er i centrum for ledelses- og beslutningsprocessen. De er blevet uddannet til at fremme en global transnational regerings interesser, en regering repræsenteret som et offentligt-privat partnerskab, hvor WEF-medlemmernes forretningsinteresser har forrang over USA’s forfatning. WEF mener, at begrebet uafhængige nationalstater er forældet og bør erstattes af en global regering, der kontrollerer alle. De er grundlæggende antidemokratiske, og deres synspunkter er både grundlæggende korporatistiske og globalistiske, hvilket er en anden måde at udtrykke, at de er for totalitær fascisme – sammensmeltningen af erhvervslivets interesser med statens magt – på globalt plan. Disse mennesker repræsenterer ikke interesserne i den nationalstat, hvor de bor, arbejder og kan have et politisk embede, men synes snarere at være tro mod WEF’s vision om en dominerende verdensregering, der har herredømme over nationer og deres forfatninger. Når det kommer til de elever og WEF-medlemmer, der er i politik, og især dem, der er blevet brugt til at “‎‎trænge ind i landenes globale kabinetter‎‎”, så bør de, efter min mening,‎ tvinges til at registrere sig som udenlandske agenter i deres værtslande.‎

Foreign agents registration

‎Davos-mandens tjenere er udenlandske agenter

Den fulde titel på “US Foreign Principal Registration Act of 1938” (FARA) er “En lov om at kræve registrering af visse personer, der er ansat af agenturer til at sprede propaganda i USA og til andre formål.” Citat fra Wikipedia:‎

Foreign Agents Registration Act ‎‎(‎‎FARA‎‎) (‎‎2 U.S.C. § 611 ‎‎ff.‎‎) er en amerikansk lov, der kræver, at personer, der er involveret i indenrigspolitisk eller fortalervirksomhed på vegne af udenlandske interesser, skal registrere sig hos justitsministeriet og afsløre deres forhold, aktiviteter og den relaterede økonomiske kompensation. Dens formål er at gøre det muligt for regeringen og offentligheden at blive informeret om identiteten af enkeltpersoner, der repræsenterer udenlandske regeringers eller enheders interesser. Loven administreres og håndhæves ( eller ikke …) af ‎‎FARA-enheden‎‎ i Counterintelligence and Export Control Section ( CES) i ‎‎National Security Division‎‎ (NSD).”‎


‎Malone Institute‎‎ (‎‎ primært Dr. Jill Glasspool-Malone og Anita Hasbury-Snogles‎‎)‎‎ har i samarbejde med ‎‎Pharos Foundation og Pharos Media Productions‎‎ i Sverige investeret måneder og hundredvis af arbejdstimer i at udvinde eksisterende og historiske offentligt tilgængelige data for at udvikle en detaljeret oversigt over kandidaterne fra to WEF-træningsprogrammer; World Economic Forum’s ‎‎Global Leaders of Tomorrow‎‎ ( et etårigt program, der løb fra 1993 til 2003) og ‎‎Young Global Leaders‎‎ ( et femårigt program, der startede i 2004/2005 og ‎‎som stadig kører‎‎). Pharos foundations’ synopsis kan findes ‎‎her‎‎. Disse mennesker er bevidst blevet indsat internationalt som udenlandske agenter, der repræsenterer WEF-medlemmernes interesser i at “trænge ind i landenes globale kabinetter” samt i en bred vifte af centrale erhvervssektorer, herunder bank/ finans, andre erhvervssektorer ( herunder sundhed og bioteknologi), den akademiske verden og sundhed, medier, teknologi, logistik, kunst og kultur, sport, politik og regering, tænketanke, telekommunikation, fast ejendom, finansielle investeringer/ holdingselskaber, en række ikke-statslige organisationer, energi, rumfart og militær, fødevarer og landbrug. ‎

‎Denne liste kan findes og downloades på følgende link:‎ ‎DETTE ER LISTEN OVER WEF-ELEVER‎

‎Listen indeholder et resumé af kandidaterne fra World Economic Forums ‎‎Global Leaders of Tomorrow‎‎ ( et etårigt program, der løb fra 1993 til 2003) samt ‎‎Young Global Leaders‎‎ ( et femårigt program der startede i 2004/2005 og ‎‎som stadig kører‎‎). ‎

‎For at oprette denne liste har Malone Institute og Pharos Foundation brugt World Economic Forum søgemaskiner og krydstjekket offentliggjorte lister, Wayback Machine arkiver, Wikispooks og andre supplerende kilder. Det er måske ikke 100% præcist, men vi har gjort vores bedste for at gøre det så korrekt og opdateret som muligt. Nogle mennesker er blevet fjernet fra WEF’s hjemmeside, og nogle blev aldrig opført, men er blevet identificeret af Klaus Schwab selv som medlemmer af hans “unge globale forandringsagenter”. Vi har foretaget omfattende manuel forskning for at identificere og verificere dem, for hvem der er opgivet meget få oplysninger. Vi har forsøgt at finde og tilføje relevante lande, positioner mv. når der manglede information. Når identificeret, er der opgivet links til eksisterende biografier, primært dem, der er inkluderet på World Economic Forum’s webside, eller fra Wikipedia, LinkedIn, virksomhedssider eller artikler. I nogle tilfælde ( når de har været tilgængelige) har vi også opgivet links til organisationer, hvor de har arbejdet. Hvor det har været muligt, er positioner og organisationer i mange tilfælde blevet opdateret til de senest identificerbare.‎

De sektorbetegnelser, som WEF har valgt, har ændret sig gennem årene, så regnearket bruger den mest beskrivende betegnelse for deres opdaterede sektor og position, men i nogle tilfælde har vi tilføjet vores egen – især i erhvervslivet, hvor vi har tilføjet undersektorer for mere detaljerede oplysninger. De regionsbetegnelser, som WEF anvender, har også ændret sig gennem årene, så vi har brugt enklere geografiske regioner. Vi har tilføjet ekstra kolonner i regnearket for Køn, Politisk stilling, Sundhedsforbindelse og endelig Noter for yderligere eller relevante oplysninger.‎

‎Denne liste er åben for rettelser og tilføjelser, hvis nogen opdager en fejl eller har flere oplysninger. Skriv til os på ‎‎info@MaloneInstitute.org‎‎, hvis du har yderligere oplysninger, detaljer eller rettelser.‎

Kildeoplysninger:

For at du selv kan krydstjekke, er der nedenfor anført hyperlinkede kilder til dette resumé, som kun omfatter de anførte grupper ( GLT = Global Leaders of Tomorrow, YGL = Young Global Leaders). Der er yderligere WEF-elevgrupper, herunder “Unge forskere”, og disse vil være fokus for fremtidige lignende sammenfattende regneark. Listerne nedenfor indeholder ikke den fulde dokumentation for de medlemmer, der findes på vores masterliste ovenfor.

‎Ifølge ‎‎økonomen Richard Werner‎‎, der blev udvalgt til GLT-programmet i 2003, blev Global Leaders of Tomorrow-programmet ( GLT) lukket ned og genstartet som en mere kontrollérbar gruppe kaldet “Young Global Leaders” ( YGL), fordi for mange mennesker stillede vanskelige spørgsmål i forummet ( se podcasten “Last American Vagabond” med titlen “COVID Measures And The Central Controls Over The Economy” ‎‎her‎‎). ‎

Mange af de nyuddannede klasser er eksplicit identificeret som revolutionære, der “driver den fjerde industrielle revolution” på vegne af WEF.‎

Gældende for årgang 2007 og 2008: vælg år på fanen til højre.

Oversættelse: KIS-redaktionen.