Udgivet: 14 november 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Vi har valgt at bringe et vigtigt indslag fra den canadiske nyhedsstation The Pulse. Mediet har 15 år på bagen og undersøger aspekter af vor tid indenfor områderne videnskab, bevidsthed, løsninger mm.

Værten Joe Martino fortæller i de første minutter om de mange vacciner som er destrueret i Canada. Dette er sket på grund af manglende modtagere og produkternes forældelse. Han fortæller også at Canada har indkøbt doser for 50 mia.kr. så befolkningen kan blive ved med at lade sig vaccinere. Der er dog mange som ikke ønsker at modtage flere hvorfor man har måttet destruere mange doser.

Kernen i indslaget er en Covid-19 debat i det engelske parlament på foranledning af gruppen “Group for Vaccine Damaged”. De har indsamlet over 100.000 underskrifter fra vaccineskadede hvilket har fået politikere til at diskutere Covid-vaccinernes sikkerhed i plenum. Skaderne omfatter bl.a. de mange tilfælde af myocarditis og pericarditis efter vaccination, – noget man ser i hele verden.

Sir Roger som er hovedtaleren i indslaget fortæller, at regeringen virker til at være i fornægtelse overfor de mange statistikker som indikerer at vaccinerne er mere skadelige end den sygdom de forventes at forebygge.

Han nævner også, at han selv har foretaget en undersøgelse hvor han har interviewet retsmedicinere i England. De har, ifølge Roger, dokumentation på adskillige dødsfald alene forårsaget af vaccination. Denne meget usædvanlige hændelse lader til at blive taget alvorligt i vores naboland.

KIS-redaktionen: Vi skal naturligvis også her i Danmark holde regeringen og styrelses-chefer i embedsværket ansvarlige for skader som borgerne er blevet påført. I tilfældet med denne pandemi, har udrulningen af mRNA-vaccinerne været et stort forsøg hvilket kræver særlige monitorerings-principper samt skærpet forsigtighed.

Vi skal også sørge for at embedsfolk og chefer i den offentlige forvaltning ikke bliver styret eller fristet af andet end deres ansvar overfor befolkningen og den gode forvaltningsskik. Derfor skal Danmark have en Forvaltningsdomstol NU!

Oversættelse: KIS-redaktionen.

Foto: ANHE/UK. Parliament

Leave a Comment