Udgivet: 12 oktober 2023 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af Rhoda Wilson – 12. oktober 2023

I mandags mødtes ni førende eksperter til en fire timers høring om opdagelsen af plasmid-DNA i covid-19-vacciner.

Høringen skulle afgøre hvad der i øjeblikket er kendt om plasmid-DNA-kontaminationen i hætteglas med COVID-injektioner, og for at diskutere implikationerne af den mulige integration af dette DNA, i genomerne af de milliarder af mennesker der er blevet injiceret.

Panelet bestod af ni internationale eksperter omfattede: Kevin McKernan, Dr. Janci Lindsay, Professor Sucharit Bhakdi, Lektor Dr. Byram Bridle, Dr. Peter McCullough, Professor Brigitte König, Dr. Jessica Rose, Dr. Alexandra Henrion-Caude og Katie Ashby-Koppens.

World Council for Health (“WCH”) styrekomitémedlemmer Christof Plothe og Dr. Mark Trozzi var værter for høringen.

Du kan se hele den fire timer lange høring på WCH’s hjemmeside HER, og du kan læse et resumé af høringen udgivet af WCH’s Substack HER.

Den første præsentation var med Kevin McKernan, der i april 2023, kom med den chokerende nyhed om hans opdagelse af tilstedeværelsen af betydelig kontaminering med DNA-plasmider, i hætteglas med Covid-19 ‘vacciner’, fremstillet af Pfizer og Moderna. McKernan forklarede, at han havde sekventeret nukleinsyre i Moderna og Pfizer hætteglas, og her fandt, at så meget som 35 % bestod af DNA fra bakterielle plasmider. Dette fund er siden blevet bekræftet af forskellige andre laboratorier, herunder i USA, Japan, Frankrig og Tyskland, med en nylig undersøgelse, der fandt DNA i alle 24 testede hætteglas.

Den anden præsentation var med Dr. Janci Lindsay, som identificerede forskellige måder hvorpå injektionerne kan udløse kræft, herunder rollen af LNP’er, SV40-promotoren og endda spikeproteinet. DNA-kontaminering spiller en væsentlig rolle i de fleste af disse mekanismer.

Den tredje præsentation var med Dr. Alexandra Henrion-Caude, som talte om måder hvorpå vi kan blive udsat for fremmed DNA, hvad der i nogen tid har været kendt som cirkulerende DNA, og om, at DNA-kontaminering kan omprogrammere vores gener og forårsage kræft. Der er mindst fem måder hvorpå forurenende DNA kan trænge ind i den intakte cellekerne. Hun forklarede, at med hensyn til adenovirus-baserede vacciner, har det været kendt i lang tid, at adenovira kan muliggøre integration af DNA i vores celler. Så adenovirus-vektorinjektioner som AstraZeneca, skal også undersøges igen, i sammenhæng med, at fremmed DNA integreres i vores eget. Der er også andre co-faktorer såsom stråling og andre lægemidler, der muliggør integration. Alt dette skulle have været testet før COVID-injektionerne blev bragt på markedet, – men blev det ikke.

Den fjerde præsentation var med Prof. Sucharit Bhakdi som gav et overblik over farerne ved fremmed DNA-integration, i vores celler, med lægmandssprog. Listen over mulige destruktive virkninger på vores kroppes celler og organer er rædselsvækkende. Prof. Bhakdi forklarede, at de mulige konsekvenser er uendelige og kan arves af efterkommere af vaccinerede mennesker.

Den femte præsentation var med Dr. Byram Bridle, som er meget fortrolig med plasmid-DNA. Han forklarede, at DNA-forureningen i injektionerne er et tegn på, at de ikke var fremstillet korrekt. Han forklarede hvordan DNA på molekylært niveau, kommer ind i de vaccineredes celler.

Den sjette præsentation var med Dr. Peter McCullough der identificerede fire domæner af uønskede hændelser: kardiovaskulære, neurologiske, immunologiske og – det der kan være mest direkte påvirket af DNA-kontamination – onkogenese(KIS-red.:DNA der forårsager cancer).

Den syvende præsentation var af prof. Brigitte König. Da hun var enig i alle de tidligere præsentationer, følte hun, at hun ikke kunne bidrage med mere i forhold til skaderne og bekymringerne. Så hun talte i et par minutter om den forskning, hun har været involveret i, for at forsøge at udfylde de ukendte virkninger af forskellige celler i kroppen, siden historien om DNA-kontaminering brød ud.

Den ottende præsentation blev holdt af Dr. Jessica Rose. Hendes velillustrerede præsentation er et glimrende udgangspunkt for alle, der ønsker et overblik over problemet med DNA-kontaminering.

Dr. Rose forklarede, at selvom de kliniske forsøg med COVID-injektioner havde brugt en PCR-baseret proces til at fremstille mRNA’et, var denne metode ikke egnet til masseproduktion. En helt anden tilgang var nødvendig for at producere de milliarder af mRNA-injektioner, der blev distribueret til offentligheden.

I dette tilfælde anvendtes bakterien E. coli til at producere DNA-plasmider – cirkulært, dobbeltstrenget DNA – som igen producerede mRNA’et. Desværre blev DNA’et ikke fjernet tilfredsstillende efter fremstilling, hvilket resulterede i høje niveauer af forurening. Producenterne afslørede ikke overfor offentligheden, at der var blevet anvendt forskellige produktionsmetoder, forbundet med forskellige risici. Der kunne derfor ikke være mulighed for at give et informeret samtykke!

Yderligere læsning:

Desværre er Dr. Roses præsentation næsten fuldstændig udeladt i videoen der er uploadet til Rumble, jf.hyperlinket i vores tekst. HER kan du se klippet fra hendes præsentation, ud fra den version der oprindeligt er uploadet til Odysee.

Den niende præsentation var af Katie Ashby-Koppens, en civil juridisk aktivist, der arbejder i Australien og New Zealand, og som er involveret i forskellige gruppesøgsmål, herunder en aktuel forbudsansøgning mod Pfizer og Moderna. Hun holdt et oplæg om de juridiske implikationer af fundet af plasmid-DNA i COVID-injektioner. I henhold til australsk lovgivning kvalificerer lipid-nanopartikel-DNA-komplekset som værende en genetisk modificeret organisme. Desværre er Ashby-Koppens’ præsentation også næsten helt udeladt fra videoen uploadet til Rumble. Du kan se den på Odysee HER begyndende ved tidsstemplet 2:13:25.

Herefter gik høringen videre til en paneldebat. Dr.Trozzi og Plothe afsluttede høringen med en hensigtserklæring:

World Council for Health: Urgent Expert Hearing on Reports of DNA Contamination in mRNA Vaccines,
9 October 2023

Kilde

Oversættelse: KIS-redaktionen

Foto: WCH

KIS-redaktionen