Udgivet: 14 januar 2023 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af KIS-redaktionen – 14. januar 2023

Det lader nu endelig til at de utallige beviser for “vaccinernes” skadelige effekter bliver anerkendt af sundhedsmyndigheden CDC og mainstream i USA, ifølge Reuters og FOX-News.

Igennem længere tid har tabloid-pressen i hele verden rapporteret om folk der pludseligt falder om og dør af hjertetilfælde eller slagtilfælde, heriblandt mange unge atleter.

Spørgsmålet er blot hvor lang tid der vil gå før de danske såkaldte journalister og redaktører følger trop og gør det de skal, nemlig at forsvare folkestyrets demokrati og beskytte folket.

Myndighederne i Danmark har hele tiden været forpligtigede til at monitorere og reagere på faresignaler. Men har de reelt gjort det? Og er den danske presse de facto i lommen på industrien og regeringen? Det er spørgsmål som folkestyret er nødt til at stille sig selv og lave en uvildig tilbundsgående undersøgelse af.

Flere slagtilfælde

Et iskæmisk slagtilfælde, også kendt som hjerneiskæmi, er forårsaget af blokeringer i arterier, der fører blod til hjernen.” Det rapporterede Reuters.

CDC siger nu, at der har været nok tilfælde af mennesker, der har modtaget vaccinen og derefter har fået et slagtilfælde.” – rapporterede Fox News

.

.

Top-forskere har længe advaret om det

De mest udgivne læger, specialister og forskere i de medicinske tidskrifter som The Lancet, New England Journal of Medicine, Nature og Science, har længe advaret om skadelige effekter af vaccinerne. Navne som Robert Malone, Ryan Cole og Peter McCullough er blevet fuldstændigt latterliggjort i mainstream efter at have advaret, men har heldigvis fået ansvarlige og ærlige politikere i USA til at undersøge dette fænomen nærmere og rejse kritiske spørgsmål i Kongressen.

Også I England har der været debat i Parlamentet om skadelige effekter af vaccinerne.

I Folketinget har der været total tavshed.

Til vore læsere kan oplyses at Kilderne I Såne i midten af pandemien indleverede dokumentation af indikationer på skadelige effekter fra “vaccinerne” til samtlige 179 medlemmer samt Sundhedsudvalget, Epidemiudvalget og Epidemi-kommissionen.

Har videnskaben mistet sin betydning?

Du har sikkert bemærket at verden lige nu befinder sig i en altafgørende brydningstid.

Videnskaben portrætteres af mange som værende købt og senest udtalte FN´s direktør for international kommunikation at “Vi(FN) ejer videnskaben“. Samtidigt forsøger FN at overtage den udøvende magt i medlemslandene gennem en ny pandemitraktat støttet af nye paragraffer i IHR.

Men hvad betyder det at nogen ejer videnskaben? Er det det samme som at “den der betaler for festen bestemmer musikken?

Hvis det betyder at FN kan udelade videnskabelige rapporter der stiller sig kritiske overfor et emne og samtidigt bestille en ønsket videnskab, er der tale om at videnskaben er ejet af FN. Når man dertil lægger den massive selektive censur der foregår på nettet og de sociale medier, kan man vel godt udlede at den sande videnskab har mistet sin betydning, – i hvert fald for en stund. Den sande videnskab vil nemlig sejre til sidst. Det vil den gøre fordi, at al sand videnskab altid vil tåle kritik, hvorimod uredelig og falsk videnskab vil forsøge at nedgøre, mistænkeliggøre og fjerne kritikken, uden at forholde sig til essensen fordi den netop er løgnagtig. Det seneste eksempel på dette er WHO “lægen” Dr. Peter Hotez.

Sand videnskab frygter ikke men tåler altid kritik – det er nemlig en implicit og uundværlig bestanddel af redelig og sand videnskab

Spred denne artikel vidt og bredt!

FOTO: Unsplash

KIS-redaktionen