Udgivet: 11 februar 2024 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

En artikel i Bangkok Post beretter om skadelige effekter af Covid-19 vaccination. Ifølge thailandske læger svækkes immunsystemet efter vaccination med de mRNA baserede væsker og giver derved kroppens latente virus-og bakterietilstande bedre vilkår til at udvikle sig fordi immunsystemet bliver svagt. Herpes er i følge lægerne et af eksemplerne på denne tilstand.

Man sagde engang, at den danske presse var befolkningens vagthunde og garanter for, at statens systemer ikke ville kunne få held til at begå overgreb mod befolkningen.

Under Corona-pandemien har pressen brugt et yderst strømlinet og enslydende sprog, som ikke har levnet plads til kritiske stemmer overfor denne nye mRNA teknologi.

Pressen og staten har i den grad presset og nudget borgerne til at lade sig injicere med “supervåbenet” og man kan virkelig betvivle hvorvidt pressen lever op til sit public service ansvar og rolle som vagthund.

Gjorde pressen opmærksom på, at vaccine-udrulningen reelt var et “fase tre forsøg“? Eller rettede pressen opmærksomheden mod de mange indberettede vaccineskader som var åbenbare relativt tidligt? Hvad med overdødeligheden af alle årsager?

Heldigvis ser vi nu eksempler på ændringer i journalisternes sprog og emnevalg.

“Pludselig død” i mainstream

BT bragte i går en artikel om den unge amerikanske sportsstjerne Bryce Stanfield som døde pludseligt under træning. BT-journalisten der forfattede denne artikel skrev i slutningen af sin tekst, det er desværre langt fra første gang, at en ung fodboldspiller mister livet. Der er adskillige lignende historier de seneste år“.

De seneste år……….

Vi kan håbe på at denne “sprække” vil blive større og sprede sig til andre medier, således at flere stemmer begynder at tale om “elefanten i rummet” og den voksende statistik af pludselig død, myokarditis, perikarditis samt neurologiske og autoimmune sygdomme der beskriver en klar korrelation til mRNA vaccinerne.

I mange lande har man taget beslutning om at lave en minutiøs undersøgelse af vaccine-udrulningen og dens effekter på sundheden i befolkningen.

Bliver Thailand “det første land”?

Den thailandske avis Bangkok News, bragte den 14. januar en artikel, som refererede til flere læger i landet, som har forsket i korrelationen mellem mRNA vaccinerne og sygdoms-og dødsstatistikker i Thailand.

Bangkok News skriver:

Covid-19-senfølge infektioner og flere Covid-19-vaccinationer kan få skjulte sygdomme til at dukke op, svække immuniteten og føre til kræft og hjernesygdomme, ifølge myndigheder fra Chulalongkorn og Rangsit…

Advarslen kom fra prof Dr. Thiravat Hemachudha, direktør for Thai Røde Kors Emerging Infectious Diseases Health Science Center ved Chulalongkorn University, og Panthep Puapongphan, dekan for Universitetet”

“De udtalte søndag, at symptomer der forblev længere end tre måneder efter Covid-19-infektion, blev kaldt “lang Covid” og omfattede symptomer vedrørende hjerte, lunger og nerver samt betændelse i hud, sener, fibrøst væv, muskler og led”

“De kan også føre til kræft og kan udløse udbrud af sygdomme der ligger i dvale, såsom herpes, sagde de. Prof Dr. Thiravat og hr. Panthep udtalte også, at der var bestræbelser på at skjule data om de mennesker der blev ramt og dræbt af vaccinationer, og at det officielle antal personer der var berørt af vaccinationer, derfor var urealistisk lavt.”

“Prof Dr. Thiravat og hr. Panthep citerede også Ramathibodi Hospital for at rapportere om et forskningsprojekt fra Det Medicinske Fakultet ved Mahidol University, som viser, at nogle vaccinerede har svækket T-celle immunitet efter deres tredje vaccination”.

Hvornår vågner danskerne?

Der kommer dagligt vidnesbyrd fra den uafhængige presse om flere og flere sårede efter vaccinationer mod Covid-19.

Vi vil i denne forbindelse henlede vore læseres opmærksomhed på Foreningen for bivirkningsramte – Covid19 vaccination som er en sammenslutning af borgere der har oplevet svære bivirkninger efter mRNA vaccination.

Vi vil også minde dig om, at din læge har en skærpet indberetningspligt overfor vedvarende symptomer som teoretisk kan have forbindelse til vaccination mod Covid-19 jf. Lægemiddelstyrelsen. Mange læger undlader at gøre dette selvom de er forpligtet.

EU censurerer mere og mere

At EU og FN vil forbyde alle ytringer der modsiger det officielle narrativ om supervåbenet, er vel udtryk for at “nogle” føler sig pressede af en gryende forståelse i befolkningerne af, hvad verden gennemgår af forråelse og fordækt spil i denne tid

Må flere og flere få mod til at stå op for frihed, sandhed og retfærdighed.

Danmark skal også have en Corona-kommission!

Holger er vågnet!

KIS-redaktionen

Kilde Kilde

Foto: Norbert Braun/ Unsplash

Oversættelse: KIS-redaktionen

KIS-redaktionen